Manager krijgt boete 68.000 euro

2 april 2015

De Inspectie SZW heeft de afgelopen twee jaar 25 keer managers beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen het bedrijf. De hoogste boete bedroeg 68.000 euro.

De hoogte van de boete voor de leidinggevende is in principe 50 procent van de boete die het bedrijf krijgt. Aan managers is in totaal ruim 433.000 euro aan boetes opgelegd. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden.

Verwijtbaar handelen

Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. De Inspectie SZW kan naast het bedrijf ook diegene die in het bedrijf feitelijk leiding geeft een boete geven. Er moet dan sprake zijn van persoonlijk verwijtbaar handelen van degene die als feitelijk leidinggevende wordt aangemerkt ten aanzien van de overtreding van de wet door de rechtspersoon.

 

Altijd op de hoogte blijven?