McCain Foods lanceert uniek programma voor regeneratieve landbouw in Nederland

26 januari 2023 Redactie Food Unsplash

McCain Foods heeft een nieuw programma voor regeneratieve landbouw in Nederland gelanceerd. McCain ondersteunt hiermee Nederlandse aardappeltelers in de transitie naar duurzamere landbouwpraktijken met technische, commerciële en financiële steun, in samenwerking met partner Rabobank.

Aardappeltelers staan voor grote uitdagingen door klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, toenemende inkoop- en productiekosten en onzekerheid over regelgeving. McCain werkt samen met telers aan een vernieuwende manier om aardappelen te telen, namelijk door het gebruik van regeneratieve landbouwmethoden. Het framework dat McCain hiervoor wereldwijd heeft ontwikkeld, is een op ecosystemen gebaseerde benadering van landbouw, die tot doel heeft de weerbaarheid van de teeltbedrijven alsmede opbrengst en kwaliteit van de aardappelen te verbeteren. Dit wordt gerealiseerd door de bodemgezondheid te verbeteren, de impact van synthetische middelen te verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Nederlandse aardappeltelers kunnen aan dit nieuwe programma deelnemen op vier opéénvolgende niveaus: Onboarding, Beginner, Master en Expert. Het nieuwe programma maakt deel uit van McCains wereldwijde toezegging om in 2030 op 100% van zijn aardappelareaal regeneratieve landbouwpraktijken te implementeren.

Erwin Pardon, Regional President McCain Continental Europe: “Dit initiatief in Nederland past in de context van ons recent gepubliceerde Sustainability Report en maakt deel uit van de strategie van McCain voor verantwoorde en duurzame landbouw. Het is één van onze vier pijlers voor duurzaamheid, samen met efficiënt gebruik van hulpbronnen, goed voedsel en vitale gemeenschappen. McCain en ons zusterbedrijf CêlaVíta zetten zich al jaren in voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Na de succesvolle uitrol van soortgelijke landbouwprogramma's in Frankrijk en Canada, lanceren we nu ons programma ‘Regeneratieve Landbouw’ in Nederland, om de duurzaamheid van onze voedselketen te ondersteunen en de samenwerking met onze telers te versterken.”

Aardappeltelers Jan en Koen Lampert – vader en zoon: “Om ons voor te bereiden op de uitdagingen van morgen, moeten we actie ondernemen. Een kans die we hiervoor zien, is regeneratieve landbouw, een duurzamere manier van telen. Het initiatief van McCain om dit pad samen te bewandelen, kennis te delen en het samenbrengen van financiële en bodemkundige kennis is hierbij een welkome aanvulling.”

Het onlangs gelanceerde McCain-programma voor regeneratieve landbouw richt zich op de volgende drie pijlers:

  • Technische ondersteuning: McCain gaat samen met partner Aequator telers begeleiden en trainen op gebieden als bodemleven, organische stof en gewasdiversificatie. “Onze aardappeltelers zijn al jaren bezig met het vergroenen en goed verzorgen van hun bodem. Door samen te werken kunnen we nog meer stappen maken”, aldus Erik Haasken, Manager Agronomie Noord-Europa bij McCain.
  • Commerciële ondersteuning: McCain zal op vrijwillige basis een driejarig contract aanbieden aan telers die zich bezighouden met regeneratieve landbouw, om hun inspanningen in deze transitie te belonen en te ondersteunen. Dit contract omvat een premie op de geleverde tonnen aardappelen afkomstig van regeneratieve landbouwpercelen. McCain start het eerste jaar met een beperkt aantal telers (als pilot) en rolt het vervolgens uit naar alle telers met wie het samenwerkt.
  • Financiële steun: McCain gaat nauw samenwerken met partner Rabobank om telers te ondersteunen bij hun transitie. Het partnerschap zal telers een hele reeks financiële steunmaatregelen bieden, waaronder een lening met korting om hen te helpen bij de transitie naar regeneratieve landbouwpraktijken. De overeenkomst tussen McCain en Rabobank kent een looptijd van drie jaar.

Gea Bakker, Sectormanager Food & Agri Rabobank: “Dankzij de samenwerking met McCain wordt het voor telers aantrekkelijker om te investeren in duurzame praktijken. Aardappeltelers die maatregelen nemen zoals extensieve gewasrotatie en verbeterde bodemgezondheid, krijgen een hogere prijs voor hun aardappelen en krijgen tegelijkertijd korting op de rente van de Rabobank. Wij dragen graag ons steentje bij door deze rentekorting aan onze klanten te geven, omdat het een positief effect zal hebben op zowel het telersbedrijf als de natuur.”

Altijd op de hoogte blijven?