MeatNL voor duurzame vleesketen start

24 oktober 2016

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen tot MeatNL.

Met dit netwerk wordt verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens vanuit de markt verder ondersteund en gestimuleerd. Dat meldt Vlees+.

MeatNL richt zich op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan.

Duurzaamheidssystemen

Er wordt onder andere onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen. Ook wordt gekeken of de import of export van duurzamer vlees mogelijk is.

Er is ook speciale aandacht voor het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren. Dit door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten.

Vierkantsverwaarding

Een betere vierkantsverwaarding  van duurzamer geproduceerd vlees is volgens MeatNL in het belang van alle schakels in de keten. Zo kunnen investeringen in duurzaamheid namelijk over een groter deel van het dier worden terugverdiend.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, de FNLI, het CBL, de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Doel is de voedselketen te verduurzamen.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?