Meer bestrijdingsmiddelen op groente en fruit

12 december 2014

De NVWA heeft in de periode tussen juli 2012 en juni 2014 meer residuen van bestrijdingsmiddelen aangetroffen dan in eerdere perioden. Ongeveer 98 procent van het fruit en de groenten in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen, bijna 1 procent minder dan bij vorige perioden.

"Controle blijft dus nodig", stelt de NVWA.

De NVWA nuanceert het gevaar van de overschrijdingen. "In die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, is de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn."

De meeste overschrijdingen worden gevonden op producten van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia, Suriname en de Dominicaanse Republiek. "Toch gaan ook deze landen dankzij de strenge controles steeds beter aan de EU-eisen voldoen. Bij Chinese pomelo’s en peultjes uit Kenia is het aantal overschrijdingen bijvoorbeeld spectaculair gedaald. Daarentegen vond de NVWA bij druiven uit Peru juist het afgelopen jaar relatief veel afwijkingen. Daarom worden deze druiven het huidige oogstseizoen extra gecontroleerd."

De NVWA geeft aan verder te gaan met het beleid om minder te controleren op producten uit Nederland en de EU-lidstaten en meer controles uit te voeren op groente en fruit van buiten de EU. Daarbij is extra aandacht voor bepaalde landen en producten.

Risico-evaluatie

De NVWA publiceert nu ook de Engelstalige samenvatting van de resultaten van de controles van 2013. In deze samenvatting staat welke bestrijdingsmiddelen zijn onderzocht en welke middelen in welke producten zijn gevonden. Ook staan alle gevonden overschrijdingen in een tabel bij elkaar. Bedrijven en inkopers kunnen deze informatie gebruiken voor het opzetten van hun eigen controleprogramma’s, specificaties naar leveranciers en risico-evaluaties.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?