Minister Schippers: "Geen reden om varkensvlees uit handel te nemen"

19 september 2017

In de Tweede Kamer stelde kamerlid Ouwehand vragen over de aanwezigheid van het hepatitis E-virus in varkensvleesproducten. In haar antwoord stelt minister Schippers dat er geen noodzaak is om producten als leverworst en varkenspaté uit de handel te nemen. De aanwezigheid van HEV-RNA, het genetische materiaal van het hepatitis E-virus, betekent niet dat het vlees ook het virus bevat. Daarom is het niet te zeggen dat de consumptie van leverworst en varkenspaté kan leiden tot een hepatitis E-besmetting.

Onderzoeken van bloedbank Sanquin en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tonen aan dat in paté en leverworst wisselende hoeveelheden HEV-RNA. Het is onbekend of dit RNA afkomstig is van infectueuze virusdeeltjes. Verhitting van deze levensmiddelen tijdens de productie kan voldoende zijn om het eventueel aanwezige hepatitis E-virus te inactiveren. Maar hierna kan HEV-RNA in het product blijven zitten. Maar dit betekent niet dat ook het infectueuze virus aanwezig is.

Beperkt gezondheidsrisico

Volgens Schippers is het beleid als bepaalde voedingsmiddelen een risico kunnen inhouden voor specifieke bevolkingsgroepen gericht op voorlichting voor de doelgroep en niet op handelsbeperkingen, algemene voorlichting en/of etikettering. Dit is van toepassing op deze kwestie. De kans op ziekte door een hepatitis-E is erg klein. Mochten mensen wel ziek worden zijn de klachten mild en van voorbijgaande aard.

Dit geldt ook voor zwangere vrouwen. Alleen de genotypen 1 en 2 van het virus kunnen voor hen gevaarlijk zijn. Maar deze types komen met name voor in ontwikkelingslanden en niet in Nederland.

Er bestaat alleen een risico voor transplantatiepatiënten (orgaan- en beenmergtransplantatie) en mensen met bepaalde leveraandoeningen. Voor deze risicogroepen is een voedingsadvies opgesteld, met een lijst van te mijden voedingsmiddelen. Dit advies is gepubliceerd op de website van het Voedingscentrum. Ziekenhuisdiëtisten zijn hiervan op de hoogte en informeren de patiënt.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altijd op de hoogte blijven?