Nederland pleit voor wegnemen inkoopbarrières tussen lidstaten Europese Unie.

4 december 2023 Pexels
Het kwam de afgelopen week regelmatig voorbij in het nieuws. Door importmuren liggen de prijzen in de Nederlandse supermarkten hoger dan in andere Europese landen. Naar aanleiding van deze berichtgeving deelt Dirk Mulder, sector specialist Trade & Retail bij ING, het bericht ‘Consument in de EU is de dupe van inkoopprijsverschillen tussen supermarkten’

Supermarkten in de Europese Unie worden vaak gedwongen om in te kopen via nationale verkooporganisaties van fabrikanten. Met hogere kosten als gevolg voor zowel de retailers als hun klanten die ook nog per land verschillen. De prijsdiscussie vindt plaats op een moment waarop Nederland in Brussel pleit voor het wegnemen van inkoopbarrières tussen lidstaten van de Europese Unie.

Onderzoek naar prijsverschillen

Recent heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoeksbureau Ecorys onderzoek uit laten voeren naar de prijsverschillen. Hieruit blijkt dat Nederlandse consumenten in winkels hogere prijzen betalen dan nodig is. Dit komt doordat leveranciers de supermarkten en drogisterijen belemmeren om elders in Europa in te kopen. Volgens het onderzoek heeft dit betrekking op 2 tot 4 procent van de totale inkoop van deze winkels. De ondervraagde bedrijven geven aan dat de inkoopprijzen van supermarktproducten gemiddeld 10 procent hoger liggen dan in Europa.

De prijsverschillen in inkoop tussen Europese landen kennen verschillende oorzaken zoals andere marktomstandigheden, belastingtarieven, distributiekosten en lokale regelgeving. Aan de andere kant kunnen gunstige geografische liggingen leiden tot lagere transportkosten in bepaalde landen, terwijl lokale belastingen en regelgeving de kostprijs beïnvloeden. Daarnaast spelen onderhandelingsvaardigheden van supermarktketens een rol. Zo levert grootschalige inkoop gunstigere deals op.

Ongelijkheid

Door het gebrek aan harmonisatie binnen de Europese Unie ontstaan aanzienlijke prijsvariaties. De aanzienlijke prijsverschillen roept vragen op over marktefficiëntie en eerlijke concurrentie. Terwijl sommige landen profiteren van gunstige deals en scherpe onderhandelingen met leveranciers, lijden consumenten in andere landen onder hogere kosten. Deze ongelijkheid kan leiden tot economische onevenwichtigheden en belemmert de Europese eenheid.

Het is belangrijk dat transparantie en samenwerking wordt bevorderd, zodat consumenten kunnen profiteren van eerlijke prijzen en gelijke toegang tot producten. Een geharmoniseerde aanpak binnen de Europese Unie is noodzakelijk om de kloof die er nu is te overbruggen en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Altijd op de hoogte blijven?