Nederlanders associëren alcohol niet met kanker

10 juli 2023 Voeding Nu Unsplash

Veel Nederlanders zijn zich niet bewust van de negatieve effecten van alcohol op de gezondheid. Slechts 27 procent ziet alcohol als ongezond. Daarom starten de Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding de bewustwordingscampagne ‘Op je gezondheid?’.

“Vaak kun je aan het krijgen van kanker helemaal niks doen”, zegt Johan van de Gronden, directeur KWF en voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie. “Maar zeker in een derde van de gevallen wordt kanker mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, waaronder het drinken van alcohol. Wij vinden het van groot belang dat mensen zich hier bewust van zijn. Met de campagne 'Op je gezondheid?’ willen we mensen hierop wijzen, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor zichzelf én voor hun kinderen.”

Trimbos-instituut

Eerder dit jaar publiceerde het Trimbos-instituut een onderzoek waaruit bleek dat slechts 37 procent van de Nederlanders weet dat het drinken van alcohol kan leiden tot kanker. Het gaat om een vergrote kans op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever- en darmkanker. Volgens het onderzoek neemt het risico voor borstkanker al toe vanaf één glas alcohol per dag en krijgen elk jaar meer dan 4.000 mensen kanker door alcohol.

Bewustzijn consument

In opdracht van de gezondheidsfondsen vroeg Onderzoeksbureau MarketResponse 1.605 volwassen Nederlanders wat zij denken en weten over alcohol. Hieruit blijkt dat in onze samenleving alcohol sterk geassocieerd wordt met gezelligheid (54 procent) en ontspanning (39 procent) en minder met ongezond (27 procent).

De kennis over de schadelijkheid van alcohol nog niet breed genoeg bekend is. Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens 46 procent ongezond tot zeer ongezond. 20 procent denkt zelfs dat dit gezond is. "Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond", aldus KWF.

Risicoproduct

Maar volwassenen zien ook de keerzijde van het drinken van alcohol. 64 procent ziet alcohol als een risicoproduct. Hierbij denken ze vooral aan korte termijnproblemen en minder aan de lange termijneffecten op de gezondheid. Zo geeft 61% aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leidt.

Twee derde vindt dat volwassenen zich bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren. Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken, vaker vroeg beginnen met drinken, bingedrinken of eenalcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren.

Bewustwordingscampagne

De campagne ‘Op je gezondheid?’ is een initiatief van Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding in het kader van de Gezonde Generatie. Tot en met 30 juli is de campagne onder meer te zien op TV en in de bioscoop. "Met deze kenniscampagne willen we Nederlanders bewuster maken van de gezondheidsrisico’s van alcohol. In deze eerste campagne gaat het specifiek over het feit dat alcohol drinken de kans op kanker vergroot. De initiatiefnemers willen de komende jaren meer kenniscampagnes starten over andere gezondheidseffecten van alcohol."

Altijd op de hoogte blijven?