Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie

31 mei 2017

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie gebruikt opnieuw meer duurzame palmolie. 90 procent van de verwerkte palmolie in 2016 is duurzaam. Dit blijkt uit het rapport van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO). Ook het aandeel fysiek gescheiden duurzame palmolie nam toe in 2016: van de gebruikte duurzame palmolie was 69 procent ‘Segregated’ gecertificeerd.

Duurzame palmolie

Minister Ploumen: "De resultaten van de DASPO laten opnieuw zien dat duurzame palmolie mogelijk is. Het is erg bemoedigend dat het voorbeeld van de DASPO inmiddels succesvol navolging heeft gekregen in de rest van Europa. Dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten."

De DASPO is een samenwerkingsverband van acht verschillende brancheverenigingen uit de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie en wordt ondersteund door IDH, The Sustainable Trade Initiative. Sinds 2010 werken de leden al aan de verduurzaming van de Nederlandse palmolieketen.

Deze rapportage laat zien dat in 2016 opnieuw een belangrijke stap is gezet naar het doel om in 2020 100 procent duurzame palmolie te verwerken. Veel in Nederland geproduceerde voedingsmiddelen worden geëxporteerd. De resultaten laten dus zien dat de vraag naar duurzame palmolie ook buiten Nederland groeit.

Europa

Het succes van de DASPO heeft geleid tot de vorming van nationale initiatieven gericht op duurzame palmolie in elf andere Europese landen, zoals Duitsland, Denemarken enFrankrijk. Gezamenlijk werken deze allianties aan de ambitie om in 2020 in heel Europa alleen nog duurzame palmolie te verwerken.

Deze ambitie wordt ondersteund door het ‘European Sustainable Palm Oil (ESPO)’ project en de overheden van zes Europese lidstaten. Door nauw samen te werken met Europese partners, wil de DASPO bereiken dat uiteindelijk niet alleen de palmolie voor de Nederlandse markt, maar ook alle palmolie die vanuit Nederland wordt geëxporteerd duurzaam is.

DASPO

De DASPO zet zich verder in voor het gebruik van de fysieke handelsstroom voor duurzame palmolie, dat wil zeggen ‘Mass Balance’ of ‘Segregated’ en ‘Identity Preserved’ in plaats van ‘Book & Claim’- certificaten. Een belangrijk punt is ook de continue aanscherping van certificeringsstandaarden. Zo is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de bescherming van hoogwaardige bossen, het voorkomen van productie op veenlanden en de ondersteuning van kleine, onafhankelijke boeren.

De DASPO blijft rapporteren over de jaarlijkse voortgang. De leden van de DASPO staan open voor relevante input en kennis van externe partijen.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?