Foto: Pxhere

Na een dringende oproep vanuit de sector en de lidstaten heeft de Europese Commissie een nieuw verbeterd pakket aan steunmaatregelen voor de visserij voorgesteld. Belangenorganisatie VisNed is tevreden met het aangekondigde Europese pakket.

De markt voor sommige soorten is vanwege de sluitingen in de versmarkt (horeca en kantines) volledig ingestort. In de garnalen-, tong- en kreeftenvisserij gelden al beperkingen. Vooral de mogelijkheid van een stilligregeling is dus van belang voor de Nederlandse vloot. Het Ministerie van LNV zal het pakket vertalen in Nederlandse steunmaatregelen.

Steunmaatregelen

Vanwege de impact van COVID-19 op de vissector deed de Europese Commissie op 19 maart 2020 een voorstel voor een pakket aan steunmaatregelen. Voor de visserij was dit pakket lastig inzetbaar en mager, gezien de hoge nood. De Europese organisaties hebben nadrukkelijk gepleit voor een breed pakket. Pim Visser, directeur VisNed en tevens voorzitter EAPO heeft in dat verband samen met Javier Garat (Voorzitter Europêche) en Gerard van Balsfoort (PFA) intensief overleg gevoerd. Ook met het Ministerie van LNV is veel samengewerkt om het steunpakket praktisch inzetbaarder te maken. “Dat heeft resultaat gehad, want sinds gisteren ligt er een veel beter voorstel, waar we als Nederlandse Kottervloot wel mee aan de slag kunnen.”, aldus Visser.

De voorstellen van de Commissie komen voor een belangrijk deel overeen met de wensen van het Europees Parlement en de lidstaten. Toch moet de reguliere wetgevingsprocedure doorlopen worden, maar deze wordt versneld. Het Europees Parlement stemt 16 april 2020 over het voorstel van de Europese Commissie. Ondertussen werkt de Nederlandse overheid aan de uitwerking van de regeling, zodat er vanaf begin mei aanvragen gedaan kunnen worden.

Stilligregeling

Voor de Nederlandse vloot is de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen tijdens een stilligweek van groot belang, in verband met de weggevallen vraag vanuit horeca en directe versmarkt. Met een stilligregeling kan een periode van vraaguitval overbrugd worden en kan door de schepen die wel varen efficiënt gewerkt worden. De mogelijkheid voor een stilligregeling is nu opgenomen in het nieuwe voorstel. De toekenningsperiode is vanaf 1 februari 2020 van dit jaar, dus vissers komen als het goed is met terugwerkende kracht in aanmerking voor compensatie voor de maatregelen die afgelopen weken al genomen zijn.

VisNed is Minister Schouten en haar politieke staf, de ambtenaren van LNV en RVO, Europêche, EAPO en de leden van het PECH comité erkentelijk voor de manier waarop in gezamenlijkheid dit goede resultaat in deze bizarre tijden is gerealiseerd. Pim Visser: “Net als in Brexit staan ook in deze COVID-19 uitbraak de vertegenwoordigers van de Europese visserijorganisaties schouder aan schouder (met 1,5 m afstand natuurlijk), want we hebben slechts één gezamenlijk doel: de sector door deze moeilijke periode heen loodsen en zorgen dat er nadat de belangrijke volksgezondheidsproblemen zijn opgelost een vitale visserijsector overeind blijft, die zorgt voor de aanvoer van gezond en veilig, duurzaam gevangen voedsel.”

 

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?