Nieuw specifiek interventiebeleid NVWA voor samenstelling eet- en drinkwaren

12 februari 2018

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert vanaf 1 maart 2018 een nieuw specifiek interventiebeleid voor levensmiddelen. Dit beleid sluit beter aan bij het algemeen interventiebeleid van de voedselautoriteit.  Het nieuwe beleid heeft alleen betrekking op de samenstelling van eet- en drinkwaren. Het specifiek interventiebeleid samenstelling levensmiddelen vervangt het interventiebeleid bijzondere eet- en drinkwaren (BED). Voor etikettering en claims geldt nog steeds het specifiek interventiebeleid Bijzondere eet- en drinkwaren en het specifiek interventiebeleid Etikettering.

Het specifiek interventiebeleid samenstelling levensmiddelen beschrijft de klasse-indeling en interventies voor de beoordeling van specifieke overtredingen van wetgeving waarin is vastgelegd aan welke wettelijke samenstellingseisen bepaalde categorieën levensmiddelen moeten voldoen. Dit specifiek interventiebeleid beschrijft ook de klasse-indeling voor het gebruik van nieuwe voedingsmiddelen.

Het gevaar voor de volksgezondheid en de mate waarin de consument kan worden misleid bepalen de ernst van de overtreding. Per geval beoordeeld de NVWA in hoeverre het product afwijct van de vereiste samenstelling. Daarnaast bepaalt ook de doelgroep van het product hoe zwaar de overtreding telt. Zo worden overtredingen van wetgeving die de volksgezondheid beschermt altijd aangemerkt als ernstig. Dit geld ook voor overtredingen van wetgeving die vereist dat de veiligheid van voedselingrediënten vooraf wordt getoetst.

Altijd op de hoogte blijven?