Nieuwe methode voor kwaliteitsbewaking van industriële vloeistofprocessen

21 december 2023 ColloidTek
Het Finse deep-techbedrijf ColloidTek komt met een nieuwe methode voor realtime kwaliteitsbewaking van vloeistofprocessen voor de voedingsmiddelenindustrie. Deze technologie, genaamd Collo Analyzer, is gebaseerd op EMV-sensoren en machine learning, en identificeert realtime verontreinigingen en mogelijke risico’s bij de verwerking van vloeistoffen.

Bij de verwerking van vloeistoffen, bijvoorbeeld in de zuivelindustrie, is een efficiënte kwaliteitscontrole belangrijk. Het is eerste prioriteit om verontreinigingen in melkbatches zoals de aanwezigheid van resten van CIP (Clean in Place)-chemicaliën, uit te sluiten. De reguliere werkwijze voor een laboratoriumanalyse is tijdrovend omdat er monsters moeten worden genomen die vervolgens naar het lab worden gebracht, met als gevolg vertragingen en mogelijke risico's voor de productkwaliteit. Behalve dat het vervoer naar het laboratorium tijd kost, moeten producenten dagen wachten tot de testresultaten bekend zijn. Ondertussen is de melk vaak al verwerkt tot eindproduct.

Gevolgen verontreiniging

Als uit een test blijkt dat de partij mogelijk gevaarlijk is, kunnen de gevolgen enorm zijn. Het terugroepen van producten brengt hoge kosten met zich mee, van kosten voor logistiek en vernietiging tot juridische kosten, boetes en vergoedingen. Naast de financiële klap kunnen de mogelijke gevolgen door een beschadigde reputatie en het verlies van consumentenvertrouwen op de lange termijn zelfs een groter bedrijf in problemen brengen. Vooral in het huidige digitale tijdperk, waarin nieuws over gevaarlijke producten binnen enkele uren viraal gaat en blijvende reputatieschade veroorzaakt, wat grote gevolgen kan hebben voor de omzet en winst van het bedrijf in kwestie.

“Het duurt jaren om een goede reputatie op te bouwen, maar slechts één dag om die te ruïneren”, aldus Julia Vieira, Sales Manager bij Collo. “Een complete of gedeeltelijke batch vernietigen vanwege kwaliteitsproblemen kost geld, maar nóg erger is het als een inferieure partij de locatie verlaat omdat een probleem over het hoofd werd gezien. Producten terugroepen is duur en schadelijk voor je reputatie, zeker als de fout mogelijke gezondheidsproblemen voor de consument tot gevolg heeft. Realtime inzicht hebben in je volledige productieproces, van grondstof tot eindproduct, kan een wezenlijk verschil maken.”

Zelfs nadat de problemen met de kwaliteitscontrole zijn opgelost kan het voor bedrijven moeilijk zijn om het vertrouwen van de consument terug te winnen en hun merkimago te herstellen. Deze fouten kun je voorkomen met strenge kwaliteitscontroles, door wet- en regelgeving na te leven en proactief risicomanagement. Dergelijke maatregelen waarborgen de financiële stabiliteit en goede reputatie van een bedrijf.

Nieuwe technologie Collo Analyzer

Met de huidige, geavanceerde technologieën is een uitvoerige kwaliteitscontrole eenvoudiger en goedkoper te realiseren dan ooit. De Collo Analyzer is een efficiënte en betrouwbare methode die ervoor zorgt dat bedrijven aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. In tegenstelling tot reguliere laboratoriumtests biedt de Collo Analyzer een onmiddellijke, in-line analyse van de kwaliteit van de vloeistof.

“Onze oplossing neemt vingerafdrukken van vloeistoffen en kan praktisch elke verandering in elke vloeistof opsporen”, vertelt Matti Järveläinen, CEO van Collo. “De kracht van de Collo Analyzer is dat het systeem met één enkele meting verschillende typen verontreinigingen en mogelijke risico's in voeding of dranken kan detecteren. Denk hierbij aan CIP-resten in het product, vreemde voorwerpen zoals metaaldeeltjes, kruisbesmetting en zelfs veranderingen in de smaak of structuur van het product.”

De Collo Analyzer maakt een 'vingerafdruk' van de gemeten vloeistof op basis van de diëlektrische eigenschappen van het product. Omdat elke vingerafdruk uniek is, kan de Collo Analyzer niet alleen verschillende stoffen opsporen, maar ook kleine veranderingen in de gemeten vloeistof. Dankzij continue metingen en direct beschikbare resultaten kan de Collo Analyzer de kwaliteit van de vloeistof in productie 24 uur per dag realtime vaststellen en controleren.

Verschil met reguliere controles

Bij een reguliere kwaliteitscontrole in de voedingsmiddelenindustrie worden monsters verzameld en naar het laboratorium gebracht, waarna de resultaten pas na enkele dagen of zelfs na weken beschikbaar komen. In sommige gevallen zijn er zelfs geen tests beschikbaar om bepaalde risico’s te kunnen opsporen. De Collo Analyzer heeft voor een test slechts twee seconden nodig. De meting kan ter plekke handmatig worden uitgevoerd door een sensor in het product te dompelen, of door een in-line-meting rechtstreeks vanuit de buis. De monsters hoeven niet te 'reizen' omdat de resultaten direct beschikbaar zijn. Dat is te danken aan de EMV-technologie en geavanceerde algoritmen die de analyzer aandrijven, en die uniek is voor de voedingsmiddelenindustrie.

“De 'vingerafdruk' van een vloeistof wordt vergeleken met de wensen van de klant. Klopt er iets niet, dan is dat direct duidelijk en kan de juiste actie worden ondernomen. Dat verlaagt het risico op gevaarlijke fouten en batches van slechte kwaliteit," zegt Matti Järveläinen. "Ons einddoel is om bedrijven een kosteneffectief hulpmiddel in handen te geven die een constante kwaliteitscontrole van vloeistofprocessen waarborgt.”

Vereenvoudigde kwaliteitscontrole 

De stijgende consumentenvraag noodzaakt bedrijven de kwaliteit van grotere productievolumes en grotere plantaardige productportfolio's consequent te monitoren. Een divers portfolio biedt marktvoordelen, maar brengt ook complexiteit en vele uitdagingen met zich mee als het gaat om kwaliteitscontrole. Een groter productportfolio betekent een groter aantal kwaliteitscontroles, en voor elk type product kunnen unieke specificaties, ingrediënten en kwaliteitsnormen van toepassing zijn.

De meeste huidige systemen kunnen alleen vloeistoffen analyseren met een specifieke viscositeit, transparantie of andere kenmerken. Dat betekent vaak dat er verschillende analyzers en sensoren nodig zijn op elk testpunt in een complex en moeizaam te onderhouden multi-sensorsysteem dat producenten nog steeds niet voldoende informatie biedt voor een uitgebreide kwaliteitscontrole. De Collo Analyzer kan gebruikt worden voor dikke vloeistoffen zoals honing, maar ook voor transparante of niet-geleidende vloeistoffen zoals wodka of vloeistoffen met melkeiwitconcentraat. Er is slechts één apparaat nodig om de kwaliteit te meten van alle vloeistoffen in productie.

De oplossing kan meerdere risico's of afwijkingen tegelijk opsporen en vereenvoudigt complexe kwaliteitscontroleprocessen door andere tests te vervangen. De Collo Analyzer bewaakt aspecten van veiligheid en kwaliteit die geen enkele andere analyzer beheerst. Deze nieuwe technologie versnelt niet alleen het kwaliteitscontroleproces, maar stelt producenten ook in staat om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen wanneer afwijkingen worden gedetecteerd. Dat verlaagt het risico op kostbare terugroepacties en zorgt ervoor dat elke partij aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet.

Altijd op de hoogte blijven?