Nog geen zoutverlaging vleeswaren/vleesbereidingen

18 december 2014

Het verbeteren van receptuur van voedingsmiddelen heeft met name bij vleeswaren en vleesbereidingen nog niet geleid tot verlaging van zoutgehaltes. Dat niveau is (vergeleken met 2011) gelijk gebleven.

Dat meldt minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Zij maakte enkele resultaten bekend uit het officiële rapport ‘Monitoring productsamenstelling voor zout, verzadigd vet en suiker’, dat het RIVM begin 2015 publiceert.

Binnen productcategorieën is soms een grote variatie in zoutgehaltes. Voor verzadigde vetten en suiker zijn nog geen significante verbeteringen zichtbaar.

Brood en groenteconserven

Voor brood en groenteconserven is het zoutgehalte sinds 2011 significant gedaald met respectievelijk 21 en 54 procent. Bij aardappelchips is een significante reductie van bijna 30 procent te zien, ten opzichte van 2011.

In kaas daalde het zoutgehalte sinds 2011 met zo’n 11 procent. Vanwege een grote spreiding in de zoutgehaltes tussen de producten is deze daling niet significant, meldt de minister. Bij enkele categorieën, zoals kleine snacks en sauzen, is een dalende trend te zien in het zoutgehalte.

'Ketenafspraken werken'

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling is in januari gesloten met de retail (CBL), producenten (FNLI), horeca (KHN) en cateraars (Veneca). Doel is de samenstelling van producten te verbeteren voor wat betreft gehaltes aan zout, vet en calorieën (suiker en vet), zodat de gezonde keuze makkelijker wordt.

Volgens haar blijkt dat ketenafspraken leiden tot verbetering van het productaanbod. Dit effect is niet direct na het maken van de afspraak zichtbaar. Maar de minister verwacht dat voor de productcategorieën waar dit jaar afspraken voor gemaakt zijn, eind volgend jaar of het jaar erop significante verbeteringen zichtbaar zullen zijn.

'Nederland loopt voorop'

Nederland loopt met de ingezette gezamenlijke aanpak in haar ogen voorop in Europa. Naast het nationale Akkoord wordt ook gewerkt aan een Europese aanpak voor een gezonder productaanbod.

De minister bespeurt op dit moment onvoldoende draagvlak voor wettelijke normen op Europees niveau, zowel bij de lidstaten als het bedrijfsleven. Wel is er bereidheid om in te zetten op productverbetering.

Schippers heeft productverbetering geprioriteerd voor het Nederlandse voorzitterschap in 2016 om van agendapunt naar actie te gaan in de EU.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?