NVWA deelt 45 boetes uit rond etikettering

31 oktober 2013

DEN HAAG - De NVWA heeft vorig jaar 143 overtredingen geconstateerd bij de etikettering van voedingsmiddelen. In 45 gevallen moest een boete uitgedeeld worden. De overige overtredingen waren minder ernstig van aard.

Dat antwoordt minister Schippers van VWS op schriftelijke vragen van kamerlid Schouw van D66. De hoogte van 45 uitgedeelde boetes varieerde van 525 euro tot 1050 euro. Gemiddeld lag de boete op 752 euro.

Bij de overige 98 geconstateerde overtredingen van de Warenwet hoefde geen boete te worden uitgeschreven. Hiervoor waren ‘andere interventies toereikend’ om de ‘ondernemer te bewegen de fouten te herstellen’, stelt de minister.

Prioriteit bij volksgezondheid

Volgens Schippers neemt de NVWA de controle van etiketten serieus. Wel geeft ze aan dat de NVWA in het toezicht de prioriteit legt bij de volksgezondheid. Bij etikettering let de organisatie dus vooral op zaken die een gevaar vormen voor de volksgezondheid, door verkeerde informatie op het etiket. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of de etikettering van allergenen correct wordt nageleefd.

Fraude beter opsporen

Schippers geeft aan dat de NVWA in het kader van de Taskforce Voedselvertrouwen aan acties werkt om fraude met levensmiddelen beter te kunnen opsporen.

Zo worden instrumenten ontwikkeld om fraude te kunnen herkennen en signaleren. Ook wordt expertise ontwikkeld op het terrein van analyse van financiële en administratieve datastromen. Als derde wordt risicogericht productonderzoek gedaan om signalen van fraude op te sporen.

Zo nodig aanpakken

Met deze aanpassingen verwacht Schippers dat de NVWA beter in staat zal zijn om etiketteringsfraude op te sporen en zo nodig aan te pakken.

Het bedrijf dat op het etiket staat is vanaf 13 december 2014 verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie op een etiket, blijkt uit EU-verordening 1169/2011. Dat betekent dat bij merkartikelen de fabrikant verantwoordelijk is en bij huismerken de betreffende retailer.

Strengere sancties

Binnen de Taskforce Voedselvertrouwen zijn volgens haar veel acties afgesproken. Een daarvan gaat over het strenger sanctioneren. Zo wordt de maximale boete voor overtreding van artikelen in de Warenwet verhoogd naar 78.000 euro.

Ook wil de minister de boetes voor overtredingen van de Warenwet verdubbelen. Deze zijn nu nog 525 euro per overtreding voor kleine bedrijven en 1050 euro voor grote bedrijven. En tenslotte zet de overheid in op ‘actieve openbaarmaking van alle controlegegevens’.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?