NVWA ontving afgelopen zomer ruim 450 meldingen vanwege hittestress bij dieren

11 oktober 2022 Redactie Vleesmagazine
Foto: Unsplash

Zomer 2022 ontving de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren. De meerderheid ging over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Uiteindelijk leidden de klachten tot 12 schriftelijke waarschuwingen.

In de zomer kunnen de temperaturen hoog oplopen. NVWA voert dan extra controles uit om te controleren over de regels worden nageleefd. Niet alleen op boerderijen en slachthuizen maar ook bij veetransporten. NVWA controleerde tijdens de hitte 200 veetransporten, waarvan er vier niet aan de regels voldeden.

Hittestress

Van de 453 meldingen over hittestress is ruim 40 procent (189) ter inspectie aangeboden. In 98 gevallen gingen inspecteurs ter plekke de situatie beoordelen. Niet alle meldingen waren volgens NVWA “bruikbaar of leidden tot vaststelling van een overtreding. Bijvoorbeeld omdat exacte locatiegegevens ontbraken of omdat de aard en ernst onvoldoende was vast te stellen.”

In 12 gevallen stelde de inspecteur een overtreding vast en gaf een schriftelijke waarschuwing. In alle gevallen hadden dieren onvoldoende beschutting. Daarnaast waren er 15 gevallen van een bijna-overtreding en kon de situatie direct worden hersteld.

Veetransport en slachterijen

Tijdens de hitteperiodes verrichtte de NVWA ook 200 controles op het vervoer en aanvoer van dieren op slachterijen op basis van de transportverordening. Bij verwachte buitentemperaturen boven de 33 graden mochten dieren eerder aangevoerd worden bij slachterijen bij relatief lagere temperaturen. Daarnaast was het mogelijk om minder dieren per wagen te vervoeren en moest de ventilatie van de wagen én in de stallen van het slachthuis in orde zijn. NVWA: “Van de 200 uitgevoerde inspecties op vervoer werd viermaal een tekortkoming geconstateerd, die deels hitte-gerelateerd waren. Dit leidde tot een mededeling ter plaatse, twee schriftelijk waarschuwingen voor administratieve overtredingen en een schriftelijke waarschuwing voor meerdere niet-werkende ventilatoren. Daarbij werd geen aantasting van het dierenwelzijn geconstateerd.”

Hittestress bij varkens

Er waren afgelopen zomer berichten in de media over hittestress bij varkens. Uit beelden van dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals bleek dat het dierenwelzijn tijdens het wachten op transport naar een slachterij niet op orde was. De NVWA heeft tijdens zijn inspecties bij het betreffende slachthuis niet dezelfde waarneming kunnen doen. Daarom heeft de NVWA onder andere de ruwe beelden en data opgevraagd om te onderzoeken of op basis daarvan alsnog kan worden gehandhaafd. De NVWA handhaaft hierbij op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren.

Geen nieuws van Vleesmagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke donderdag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven?