NVWA: Structurele veranderingen noodzakelijk voor duurzame visketen

8 september 2022 Redactie Vismagazine Paul Einerhand via Unsplash
Foto: Paul Einerhand / Unsplash

Voor een duurzame en toekomstbestendige visketen zijn structurele verandering noodzakelijk. Die conclusie trekt Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van de analyse ‘De Visketen in Beeld’.

In ‘De Visketen in Beeld’ beschrijft NVWA de risico’s voor voedselveiligheid, natuur en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid in de visketen. Ook werd gekeken wat NVWA zelf, de departementen en het bedrijfsleven kunnen doen om de risico's in de visketen zo effectief mogelijk te beheersen.

Rol NVWA

NVWA zelf wil inzetten op een ‘integrale handhavingsstrategie die bestaat uit een combinatie van bestuurs-, straf- en fiscaalrechtelijke interventies’. Inspecteur-generaal Gerard Bakker: “De NVWA wil effect bereiken om daarmee de publieke belangen van voedselveiligheid, natuur en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid te dienen. Dit doet de NVWA niet in isolement: het in overleg treden met de departementen en het bedrijfsleven over de benodigde aanpak van risico's centraal. Dit past in de lijn van Minister Staghouwer die onlangs al aangaf dat de visserijsector kleiner, diverser en duurzamer moet gaan worden.”

Voedselveiligheid

Vis, schaal- en schelpdieren passen in een gezond voedingspatroon, aldus NVWA. Wel kunnen deze met stoffen een nadelig gezondheidseffect bevatten. Daarom is meer onderzoek nodig naar de effecten van milieuverontreiniging op het leefmilieu van vissen en de gevolgen voor de voedselveiligheid. NVWA meldt dat er wet- en regelgeving nodig is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling. “Om sommige risico's op het gebied van voedselveiligheid aan te pakken, gaat NVWA nadrukkelijker toezien op hygiëne bij visverwerkende bedrijven en blijft controleren op het gebruik van niet toegestane additieven in visproducten. Het gebruik van niet toegestane additieven is met name een risico daar waar ze worden gebruikt om vis te kleuren, waardoor bederf niet meer zichtbaar is.”

Geen nieuws van Vismagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maandag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Visserij

Wet- en regelgeving voor de visserijsector moet volgens NVWA eenduidiger en beter handhaafbaar worden gemaakt om overbevissing te voorkomen en het toezicht effectiever te maken. Daarnaast gaat de toezichthouder – in overleg met het ministerie van LNV – onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de naleving te vergroten. NVWA: “Voor de visserijsector zelf ligt er nadrukkelijk een taak om de naleving van regels te verbeteren.”

Dierenwelzijn

Tot slot beoordeelt de analyse ‘Visketen in Beeld’ ook de mogelijke risico's voor diergezondheid en dierenwelzijn. “Voor diergezondheid is er op dit moment nauwelijks beleid, voor dierenwelzijn ontbreekt wet- en regelgeving grotendeels. De NVWA vindt dat die situatie moet veranderen. Enerzijds om uitbraken van besmettelijke dierziekten bij vissen en schaal- en schelpdieren te kunnen voorkomen. Anderzijds om ervoor te kunnen zorgen dat vissen en schaaldieren niet onnodig lijden op het moment van vangst, oogst, opslag en doding.”

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?