NVWA: uitsluitend 'rood' bij acuut gevaar voedselveiligheid

3 november 2015

De NVWA gaat bij de openbaarmaking van inspectieresultaten de aanduiding 'rood' uitsluitend nog gebruiken als er een acuut risico is voor de voedselveiligheid. Bedrijven die onder verscherpt risico staan zonder dat er zo'n acuut risico is, worden niet langer met 'rood' afgebeeld, maar met 'oranje'.

Het gebruik van de kleuren in de openbare rapportages van de inspectieresultaten wordt aangepast omdat 'rood' bij veel mensen de associatie oproept met stoppen en dus het direct sluiten van een bedrijf. Dat melden staatsecretaris Dijksma (EZ) en minister Schippers (VWS) vorige week in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo ontstond consternatie over visverwerker Foppen, dat ondanks de kleurcode ‘rood’ gewoon open mocht blijven.

Rood en oranje

De kleur rood is nu alleen nog voorbehouden aan bedrijven of producten waar sprake is van acute risico’s voor de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid, plantgezondheid en dierenwelzijn. Hier zijn de activiteiten (tijdelijk) stilgelegd of zijn producten op last van de NVWA van de markt gehaald.

De kleur oranje is nu voor bedrijven die ernstig tekortschieten of waar meermalen tekortkomingen zijn geconstateerd, maar waar geen sprake is van een acuut risico voor de voedselveiligheid.

Kleurindeling

Nu geldt voor de openbare rapportages van de inspectieresultaten de volgende indeling:

  • wit: voor bedrijven waarvan geen (recente) gegevens beschikbaar zijn
  • groen: voor bedrijven die de regels goed naleven
  • geel: voor bedrijven waar nog (incidentele) tekortkomingen bestaan die moeten worden opgelost
  • oranje: voor bedrijven die ernstig tekortschieten en/of waar meermaals tekortkomingen zijn geconstateerd
  • rood: voor bedrijven waarvan de productie en/of de activiteiten (tijdelijk) zijn stopgezet.

Lees ook:

EVMI achtergrond & analyse – Inspecties voedingsmiddelenbedrijven (Premium) 

Tweede Kamer kritisch over vissector (11 februari 2015)

Altijd op de hoogte blijven?