NVWA verbiedt MMS en RIVM waarschuwt voor andere voedingssupplementen

21 maart 2018

De Nederlands Voedings- en Warenautoriteit (NVWA) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwen voor een aantal voedingssupplementen. 'Magic bullit' MMS levert ernstige gezondheidsrisico's op en daarom verbiedt de NVWA het supplement. Ook sporters en afvallers moeten oppassen met het gebruik van supplementen, met name als er synefrine in zit.

Door Annika de Jong - Foodlog

Onderzoek van de NVWA bevestigt dat consumenten acute en chronische gezondheidsrisico’s lopen bij gebruik van het voedingssupplement MMS. De NVWA verbiedt daarom de verkoop van het middel in Nederland.

Miracle Mineral Solution

MMS staat ook wel bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution. Het wordt aangeprezen als supplement ter bestrijding van diverse ziekten bij de mens en wordt ook wel verkocht als waterzuiveraar. MMS bestaat bestaat uit twee componenten, een natriumchlorietoplossing (22-28% natriumchloriet in gedistilleerd water;een soort industrieel bleekwater) en een citroenzuuroplossing (50% in gedestilleerd water). Als de twee componenten 1 op 1 gemengd worden ontstaat chloordioxide, het "werkzame" bestanddeel waarop de vermeende werking van MMS berust. Gebruikers nemen het in met water of vruchtensap. De verkoop aan consumenten vindt voornamelijk via internet plaats.

Al sinds 2010 waarschuwt de NVWA al voor het voedingssupplement, omdat de veiligheid van het middel niet kon worden gegarandeerd. De NVWA verbood ook het toeschrijven van helende eigenschappen aan het middel en handhaafde streng op ongeoorloofd gebruik van dat soort claims. Toch bleef MMS grif over de toonbank gaan. Reden voor de NVWA een risicobeoordeling op te stellen. Deze wijst uit dat bij gebruik van het middel ernstige gezondheidsrisico's kunnen optreden. Als mogelijke bijwerkingen noemt de NVWA onder meer brandwonden in het maagdarmkanaal, ademhalingsproblemen, ernstige vermoeidheid en nier- en leverfalen.

Synefrine

Deze week werd ook bekend dat het RIVM strengere wetgeving op het gebruik van de stof synefrine in voedingssupplementen wil. Onderzoekers van het RIVM en Wageningen Universiteit kunnen schadelijke gevolgen voor de gezondheid niet uitsluiten. Synefrine komt van nature voor in citrusvruchten, vooral in bittersinaasappel. De verwante stof efedrine is sinds 2004 is verboden. Voedingssupplementen om af te vallen of sportprestaties te verbeteren, blijken echter niet zelden synefrine te bevatten. De stof beïnvloed de bloeddruk en het hart- en vaatstelsel, dat maakt het gebruik voor mensen met overgewicht extra riskant. Daarnaast beïnvloed synefrine de werking van diverse geneesmiddelen. Daarbij kunnen cafeïne en/of lichamelijke activiteit de werking van het middel versterken. Gegevens over een veilige dosering zijn er nog niet.

Sportvoedingssupplementen

Naast synefrine onderzocht het RIVM ook andere sportvoedingssupplementen en doping. Al zeggen maar weinig Nederlanders aan doping en sportvoedingssupplementen te gebruiken, toch waarschuwt het RIVM voor het gebruik ervan. Het RIVM concludeert dat voedingssupplementen regelmatig tot klachten leiden als onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk, maar ook ernstigere klachten als hartritmestoornissen. Die klachten ontstaan doordat stoffen in de supplementen het zenuwstelsel stimuleren.

Altijd op de hoogte blijven?