NVWA vereenvoudigt meldwijzer onveilige levensmiddelen

23 januari 2024 NVWA
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat foodondernemers voortaan onveilige levensmiddelen makkelijker kunnen melden, doordat de meldwijzer is vereenvoudigd.

Foodondernemers zijn verplicht om onveilige levensmiddelen te melden bij NVWA. Dit geldt voor ingevoerde, verwerkte, geproduceerde, geleverde, vervoerde, verkochte of opgeslagen levensmiddelen. De vereenvoudigde meldwijzer helpt ondernemers om nog beter te bepalen wanneer zij een melding bij NVWA moeten doen. Het niet of niet tijdig melden van (mogelijk) onveilige levensmiddelen is een overtreding, waar NVWA tegen optreedt. Ook bij twijfel moet een ondernemer binnen vier uur een melding doen.

Wanneer is een levensmiddel onveilig?

NVWA definieert een levensmiddel als “een stof of product, verwerkt of onverwerkt, waarvan verwacht mag worden dat deze door mensen zal worden geconsumeerd. Een levensmiddel wordt als onveilig beschouwt als het bijvoorbeeld vreemd materiaal bevat zoals metaaldeeltjes, glassplinters of plastic; bedorven is; of niet voldoet aan de (wettelijke) eisen doordat het te veel van een chemische stof (bijvoorbeeld dioxine) of (micro)biologische besmetting (bijvoorbeeld Salmonella bacteriën) bevat.

Als dit het geval is kan de foodondernemer online melding doen op de website van NVWA. Hiervoor heeft de foodondernemer minimaal de volgende gegevens over het (mogelijk) onveilige product nodig:

  • partijcodering en relevante kenmerken van de partij;
  • de reden van de melding, bijvoorbeeld uitslagen van laboratorium onderzoeken;
  • gegevens van afnemers en leveranciers;
  • de datum en, indien nodig, het tijdstip van de levering(en);
  • het volume, of de hoeveelheid van de geleverde producten;
  • de maatregelen die u genomen hebt, of die nog genomen moeten worden.

Bron: NVWA

Altijd op de hoogte blijven?