'Obesitas is gedragsprobleem'

18 januari 2010

MAASTRICHT - Obesitas is niet vooral een biomedisch en maatschappelijk probleem, maar met name een gedragsprobleem.

Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Maastricht in een artikel in het blad GZ-Psychologie. Obesitas moet daarom behandeld worden binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Behandeling door diëtisten aangevuld met cognitieve therapie door gedragstherapeuten helpt om terugval na dieet te voorkomen. Wie anders leert denken over eten, loopt namelijk veel minder risico om terug te vallen.

Eetgedrag
Recent onderzoek laat zien dat obesitas een gedragsprobleem is waarbij de gebrekkige regulatie van eetgedrag centraal staat, aldus Universiteit Maastricht. Obesen zijn impulsief en uiterst gevoelig voor onmiddellijke beloningen en relatief ongevoelig voor uitgestelde negatieve gevolgen. Onderzoek naar voedingsvoorkeuren en eetgedrag laat zien dat obese mensen een hoge belonende waarde toekennen aan vet en hoogcalorisch voedsel. Tegelijkertijd is er sprake van verminderde zelfcontrole.

Ongeveer de helft van de Nederlanders is te dik. Overgewicht (BMI tussen 25 en 30) komt bij 40 procent voor en ongeveer 11 procent is obees (BMI boven 30).

Lees ook:
Nieuwe campagne tegen overgewicht kinderen (7 december 2009)

FNLI tekent Convenant Gezond Gewicht (24 november 2009)

Aantal mensen met overgewicht blijft stijgen (23 november 2009)

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:
Alle berichten over overgewicht

Altijd op de hoogte blijven?