Onduidelijkheden rondom vissenwelzijn

22 september 2020
Foto: Henk Riswick

Supermarkten, visserij- en viskwekerijwetgeving en bestaande viskeurmerken besteden te weinig aandacht aan vissenwelzijn. Dat stelt de Dierenbescherming in een persbericht. Eerder nomineerde Wakker Dier keurmerken MSC en ASC al voor de Liegebeest van het jaar-verkiezing. MSC reageert met: "MSC zet zich in voor de strijd tegen overbevissing en voor bescherming van onze oceanen, en werkt graag met partners samen om de consument duidelijk te maken wat het begrip 'duurzame visserij' precies wel en niet afdekt."

De Dierenbescherming baseert zich op het onderzoeksrapport “Troebel zicht op vissenwelzijn” van bureau Questionmark, dat in opdracht van de organisatie werd opgesteld. Het rapport wijst er de productinformatie in de supermarkt niet altijd volledig is. Zowel online als in de winkel duidelijk vermeld moet worden om welke vissoort het gaat, waar deze is gevangen en met welke methode. Bij kweekvis is dit verplicht. Uit het onderzoek blijkt dat in 40 procent van de gevallen deze informatie ontbreekt. Daarnaast is een kwart van de online producten niet gecertificeerd.

MSC en ASC zijn in Nederland de belangrijkste keurmerken voor visproducten. Volgens de Dierenbescherming dragen deze keurmerken indirect bij aan dierenwelzijn, maar geen eisen stellen aan dierenwelzijn. Dit is ook de reden dat Wakker Dier beide organisaties nomineerde voor Liegebeest van het Jaar. Specifiek omdat ze geen eisen stellen voor het verdoven van vissen.

Keurmerken ASC en MSC

Naar aanleiding van de nominatie zet MSC op de website uiteen waar beide organisaties voor staan. "ASC en MSC stellen hoge eisen, maar dat betekent niet dat onze standaarden op dit moment alle denkbare elementen van duurzaamheid omvatten, zoals o.a. het doden van vis. Het betekent wel dat wij belangrijke aspecten van duurzaamheid in onze standaarden afdekken en daar transparant over communiceren. Wanneer consumenten kiezen voor producten met onze keurmerken, dragen ze bij aan het realiseren van duurzame voedselketens."

ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council) is het keurmerk voor kweekvis. Wil een viskwekerij hieraan voldoen dan moet deze zorgvuldig omgaan met natuur, water en milieu, met de vis op de kwekerij en met de rechten van medewerkers. ASC stelt nog geen eisen aan het slachten van vis, omdat dit niet op de kwekerij gebeurt.

"Wij vinden dit een belangrijk onderwerp en zijn op dit moment bezig om te kijken hoe wij dit, en andere  welzijnsonderwerpen, aan onze standaarden kunnen toevoegen. Het doden van vis is naast onderwerp van debat, ook onderwerp van onderzoek. Er wordt gestest welke dodingsmethoden het meest geschikt zijn voor welke soorten vis – ASC is actief betrokken bij sommige onderzoeksprojecten. Bij onze huidige activiteiten voor de ontwikkeling van eisen aan vissenwelzijn in onze standaarden zijn onderzoekers, experts en NGOs actief betrokken", staat er op de website te lezen. "Vissenwelzijn is een complex onderwerp, er zijn namelijk veel verschillende vissoorten en nog veel vragen. Het is belangrijk om holistisch naar het onderwerp te kijken. Wetenschappelijk onderzoek erkent dat er niet een unieke maat is voor welzijn van vissen. In de huidige standaarden van ASC staan al eisen die van belang zijn voor welzijn, zoals bijvoorbeeld een goede waterkwaliteit, een essentiële factor voor het welzijn van vis."

MSC

MSC (Marine Stewardship Council) is gericht op het tegengaan van overbevissing en het beschermen van de oceanen. Deze vissen leven vrij in het wild totdat ze gevangen worden. "Bij veel typen visserij is er nog veel onduidelijkheid over vissenwelzijn in het vangstproces, en welke maatregelen effectief zouden kunnen zijn om lijden te verminderen" meldt MSC op de website. "Er zijn gelukkig inmiddels voorbeelden van praktijkonderzoek, waarbij wetenschappers en visserijbedrijven samenwerken om meer kennis op te bouwen. Ook zijn er voorbeelden van visserijbedrijven die uit voorzorg al bepaalde maatregelen aan boord toepassen, zoals het verdoven van vis voor het doden, maar dit zijn dusver nog uitzonderingen."

"Als meer consumenten en NGOs aandacht vragen voor vissenwelzijn, zal dat bijdragen aan meer onderzoek, meer wetenschappelijke inzichten en meer kennis die in de praktijk is toe te passen. Om in het MSC-programma toepasbaar te kunnen zijn, moeten er breed erkende, meetbare en controleerbare vissenwelzijn criteria voor wildvangst worden ontwikkeld."

De standaarden van ASC en MSC zijn altijd in beweging en zetten zich in om de kwaliteit en het draagvlak te verbeteren. "Het is goed dat NGOs aandacht vragen voor welzijn van vissen. We nodigen Wakker Dier en andere vissenwelzijnsorganisaties van harte uit om mee te doen in onze consultaties en lopende projecten," besluit MSC.

 

Altijd op de hoogte blijven?