'Overheid moet zich beperken tot randvoorwaarden'

17 maart 2016

“Als de overheid zelf geen dieren houdt, ze ook niet slacht en verwerkt en zelf geen vlees in binnen- en buitenland verkoopt, dan past haar in de eerst plaats de rol van marktmeester, die de randvoorwaarden bepaalt en die onze producenten en consumenten faciliteert.” Dat zegt algemeen secretaris Richard van der Kruijk van de Centrale Organisatie voor de Vleessector COV.

Hij reageert hiermee op het plan van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) om te bezien in hoeverre de nationale overheid een rol heeft bij het verder willen verbeteren van het dierenwelzijn.

De basisbeginselen voor de dierhouderij heeft de Nederlandse overheid bepaald in de Wet Dieren. Dieren moeten vrij zijn van honger en dorst, vrij van angst, van fysiek en fysiologisch ongerief en natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat is verder uitgewerkt in wet- en regelgeving. Van der Kruijk: “De basis is goed, maar het gaat in ons land soms erg door tot in detail. Zo krijgen we middelvoorschriften, waarbij het doel uit het oog verloren lijkt. In het politiek-publieke debat winnen emoties het te makkelijk van de ratio of van zinvolle wetenschappelijke adviezen en dat is zorgelijk.”

EU-verband

Regelgeving rond het verantwoord houden van dieren moet wat de COV betreft bij voorkeur in EU-verband worden bepaald. Van der Kruijk: "Nederland heeft een eigen duurzaamheidsagenda, die ons helpt onderscheiden van andere landen. Maar het is niet verstandig om te ver voor de markt uit te lopen. Om kosten te kunnen opbrengen van nieuwe maatregelen vanuit de Nederlandse overheid om dierenwelzijn verder te willen verbeteren, is een goede vierkantsverwaarding cruciaal. Onze vlees- en bijproducten moeten internationaal tegen concurrerende prijzen afgezet kunnen worden."

'Top geregeld'

Het COV stelt dat de gemiddelde Nederlandse consument voor lekker, gezond en makkelijk te bereiden kiest én sterk op de prijs let. Welzijn wordt belangrijk gevonden, maar staat in de winkel vaak niet op het netvlies. Van der Kruijk: "Dierenwelzijn is voor iedereen belangrijk. Maar, niet iedereen wil er te veel mee geconfronteerd worden, eerder gerustgesteld. Het Beter Leven kenmerk en het Varken van Morgen spelen daarop in. Onze overheid mag wel wat nadrukkelijker het signaal afgeven, dat dierenwelzijn in ons land top geregeld is in plaats van hameren op verandering en verbetering. Wij zien voor de overheid een rol in de communicatie naar het publiek, het volgen van reële marktvragen, in het vergroten van kennis en stimuleren van innovaties."

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?