Overheid terughoudend met advies gezondheid

26 mei 2011

DEN HAAG - "Gezondheid moet weer iets van de Nederlander zelf worden. Dat betekent terughoudendheid met ge- en verboden, ongevraagd advies en keuzebeperkingen vanuit de overheid. Er komt een omslag van 'gezond moeten leven' naar 'makkelijker toegankelijk  maken van gezonde keuzes'."

Dat staat in de nota over het gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' van het Ministerie van VWS. In de nota staat dat het leefstijlbeleid de afgelopen jaren steeds meer het terrein is geworden van de overheid en professionals. "De nadruk lag op wat mensen moeten doen of moeten laten. Wat mensen zelf willen en kunnen is daarin onvoldoende meegenomen."

Het kabinet geeft aan dat een omslag nodig is omdat de overheid en professionals de financiële middelen - het budget voor leefstijlbeleid gaat omlaag van 64 miljoen euro in 2011 naar 48 miljoen in 2014 - en de menskracht niet hebben om voor alle problemen een oplossing te bieden. "Maar belangrijker is dat we dat ook niet willen."

Overgewicht en diabetes waren 2 van de 5 speerpunten uit de vorige nota van 2006. Het kabinet wil die speerpunten vasthouden maar tegelijkertijd het accent op bewegen leggen.

Bewegen niet voldoende
Het Voedingscentrum stelt daarover dat het met bewegen alléén moeilijk is om op gewicht te blijven, maar dat ook voeding belangrijk is om de gezondheid te verbeteren. Directeur Felix Cohen: “Besef wel dat je maar liefst 80 minuten moet wandelen om de calorieën van 2 glazen bier en 3 bitterballen te verbranden. Realiteit is dat je daar vaak de tijd niet voor hebt. Het is dan een relatief eenvoudigere keuze om minder te eten, dan om te compenseren met beweging. Die informatie heb je wel nodig om gezonde besluiten te kunnen nemen.”

Het Voedingscentrum stelt te begrijpen dat er tekorten weggewerkt moeten worden en zich in te zetten om, in lijn met de nota, het beschikbare geld zo effectief mogelijk te besteden met preventieve maatregelen.

Lees ook:
Kabinet: vaart zetten achter zoutreductie (26 mei 2011)

'Voedingsnota is pappen en nathouden'(7 juli 2008)

'Verrijkte voeding niet nodig' (7 juli 2008)

Kabinet zet in op acrylamide en Salmonella (7 juli 2008)

Kabinet: Nederland moet gezonder eten (4 juli 2008)  

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:
Alle berichten over overgewicht

 

Altijd op de hoogte blijven?