Packaging Innovations jaar uitgesteld naar november 2021

29 oktober 2020

De komende editie van Packaging Innovations, die in november 2020 op de agenda stond, wordt verplaatst naar november 2021. Beursorganisator Easyfairs heeft dit in samenspraak met haar exposanten besloten.

“Wij merkten in de afgelopen periode dat steeds meer exposanten zich zorgen maakten over hun deelname vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Het is onze primaire taak om te luisteren naar de community en met hen mee te denken. Om die reden hebben wij een inventarisatie gedaan onder onze huidige exposanten ten aanzien van de doorgang van Packaging Innovations 2020. Hieruit bleek dat een overgrote meerderheid ervoor kiest om hun deelname door te schuiven naar 2021. In goed overleg is besloten de beurs te verplaatsen naar volgend jaar. De geplande locatie – Taets Amsterdam – zal daarbij ongewijzigd blijven”, zegt Rowdy van den Nieuwenhuizen, Head of Content bij Easyfairs.

Beurzen als doorstroomlocatie, maar toch verplaatsing?

Beurzen worden door de Nederlandse overheid bestempeld als doorstroomlocatie, wat betekent dat er geen maximale groepsgrootte wordt gehanteerd. De organisatie van Packaging Innovations had alles in werking gesteld om de beurs op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. Van den Nieuwenhuizen geeft aan: “Het klopt dat wij onze beurzen op een veilige manier kunnen organiseren. We worden hierin ook gesteund door lokale overheidsinstanties en de veiligheidsregio. Aan de andere kant hebben wij de afgelopen tijd een veranderend sentiment gevoeld vanuit niet alleen onze exposanten, maar ook andere betrokken partijen. Dat is iets waarvoor wij onze ogen niet willen sluiten. We willen te allen tijde voorkomen dat de maatregelen ten koste zouden gaan van het succesvolle concept. Dit concept gaat niet alleen gepaard met de experiences, maar valt of staat ook met het aanbod van innovatieve verpakkingsexperts en de toestroom van nieuwsgierige bezoekers.”

Pro-actief gecommuniceerd naar de community

Ondanks dat er geen beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het organiseren van vakbeurzen in november dit jaar, kiest de organisatie voor een pro-actieve aanpak met de verplaatsing naar november 2021. Van den Nieuwenhuizen licht toe: “Zoals eerder benoemd is dit een uitzonderlijke situatie en wij moeten meedenken met de community. Packaging Innovations is al jarenlang een begrip voor duizenden professionals. Dat behouden we alleen door een kwalitatieve beurs neer te zetten samen met onze exposanten en partners. We zijn nu ook op een punt waarop de markt ons vraagt een knoop door te hakken. Inventarisatie onder huidige exposanten leert ons dat, op een enkeling na, de wens is dat we verplaatsen naar november 2021. Wij zijn enorm blij met de commitment vanuit de exposanten en kijken uit naar een inspirerende en vooral interactieve omgeving in 2021.”

Vooruitblik

“We nemen de komende periode contact op met alle exposanten en betrokken partijen en doen er alles aan om de verplaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Samen gaan we voor wederom een succesvolle editie in 2021 waar de sector elkaar in een informele sfeer kan ontmoeten en zaken doen”, aldus Corine Visser, kersverse Head of Cluster van team Packaging. Packaging Innovations 2021 vindt in november 2021 plaats in Taets Amsterdam. De exacte datum kan mede i.v.m. privéomstandigheden bij Taets nog niet worden bevestigd. Voor meer informatie: www.packaging-innovations.nl.

Altijd op de hoogte blijven?