Patenten op groente en fruit verleden tijd!

30 juni 2017

Het Europese Octrooibureau heeft besloten dat het geen patenten meer gaat verlenen op producten die voortkomen uit klassieke veredeling. "Na een lang proces kunnen we nu eindelijk de vruchten plukken van het gedane werk binnen de politieke arena. De richtsnoeren die bij het toekennen van patenten worden gehanteerd zullen worden aangepast. Hierdoor wordt voorkomen dat groente en fruit in de handen van een klein aantal grote bedrijven komt te liggen", aldus Jan Huitema.

Patent

In het voorjaar van 2015 besloot de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau (EOB) dat producten die voortkomen uit essentiële biologische processen (klassieke verdeling) een patent kunnen krijgen. Europese wetgeving werd hierbij te strikt geïnterpreteerd zo bleek later. VVD Europarlementariër Jan Huitema trok meteen aan de bel en zette het onderwerp eind 2015 op de Europese agenda door samen met zijn collega Bas Belder (SGP) een breed gesteunde resolutie op te stellen waarin hij de Europese Commissie vraagt de wetgeving op te helderen en het patenteren van natuurlijke eigenschappen van planten te stoppen.

Europees Octrooibureau

In november 2016 publiceerde de Commissie een document waarin het zegt dat het nooit de intentie is geweest de mogelijkheid te geven natuurlijke eigenschappen van planten en producten voortgekomen uit klassieke veredeling te patenteren.  Dit document heeft het Europese Octrooibureau er toe doen besluiten de bevindingen van het rapport van de Europese Commissie te verwerken in haar richtlijnen die worden gebruikt bij het toekennen van patenten.

Huitema: “Ik ben zeer verheugd. Een grote overwinning voor onze kwekers die bekend staan om hun innovatieve kracht en hiermee een grote bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening. Door het besluit van het Europese Octrooibureau is dit nu veel beter beschermd. De tomaat moet van ons allemaal blijven.”

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?