Pilot keuring slachtvarkens: te groot risico

26 november 2014

De pilot met de keuring van levende slachtvarkens (ante mortem of AM-keuring) bij Vion in Apeldoorn krijgt geen vervolg. Het brengt een te groot risico met zich mee voor de kwaliteit van het toezicht door de NVWA.

Dat schrijft staatsecretaris Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede kamer. Dit naar aanleiding van het uitgebrachte evaluatierapport van de NVWA over de pilot CCMT-AM bij Vion Apeldoorn.

De AM-keuring heeft betrekking op voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn bij varkens op de slachterij, vóórdat de varkens gedood en geslacht worden.

Alternatieve vorm keuring

De pilot was gestart om te kijken of een alternatieve vorm van keuren mogelijk was tegen lagere kosten voor het bedrijfsleven, maar met eenzelfde kwaliteit. Daarvoor werd gebruikgemaakt van het CCMT (continuous control monitoring) systeem van Vion.

Bij de pilot konden bedrijfskeurders van Vion op basis van normen voor dierenwelzijn, diergezondheid en hygiëne, een voorselectie maken. Zo kon de keuring in de stal worden uitgevoerd en niet bij het lossen van de vrachtauto’s.

Bovendien zou het niet meer zelf voorselecteren door de NVWA tijd en kosten besparen, waardoor één NVWA-dierenarts voortaan de AM en de PM (post mortem)-keuring kon doen

Resultaten pilot

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat die tijd inderdaad ruimschoots werd bespaard. Een combinatie van AM- en PM-keuring, afwisselend door één NVWA-dierenarts bleek echter niet mogelijk, waardoor dus geen kosten bespaard werden.

Dit kwam mede door de onregelmatige aanvoer van dieren, het onvoorspelbare karakter van spoeddodingen en het feit dat AM- en PM-keuringen op verschillende plekken in het bedrijf plaatsvinden.

Uit de resultaten van de pilot blijkt verder dat de resultaten te sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de beoordeling van de dieren, de hoeveelheid incidenten, de eigen verantwoordelijkheden van het bedrijf en de kennis en opleiding van het (stal)personeel.

'Onvoldoende gedragen door Vion'

Verder kon de pilot alleen slagen, als het gedragen zou worden door Vion. Gebleken is dat dit bij de slachterij onvoldoende het geval was. Er was een afwachtende houding en cijfers en corrigerende acties lieten op zich wachten, terwijl onderbouwingen onvoldoende werden gecommuniceerd met de NVWA.

Geconcludeerd wordt dan ook dat het systeem van CCMT-AM van Vion Apeldoorn onder de huidige omstandigheden niet kan worden gebruikt voor het toezicht van de NVWA.

Vion heeft het evaluatierapport bestudeerd en had geen inhoudelijke bezwaren tegen de inhoud van het rapport.

Bekijk het evaluatierapport

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?