Plannen voor Dairy Chain Friesland

28 mei 2013

LEEUWARDEN - Onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de provincie Friesland willen Dairy Chain Friesland opzetten. Dit om vraag en aanbod in de zuivelsector te matchen.

Aanleiding is de komst van de zuivelbedrijven A-ware, Fonterra en mogelijk Ausnutria naar Heerenveen, de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina in Leeuwarden en het verdwijnen van het melkquotum in 2015. Dat meldt de gemeente Heerenveen.

Toonaangevend instituut

Dairy Chain Friesland moet matchmaker worden tussen vraag en aanbod van goed opgeleide ondernemers en personeel. Ook wil het op termijn een internationaal toonaangevend instituut worden op het gebied van zuivelopleidingen, -trainingen en toegepast zuivelonderzoek.

Met het plan ‘Dairy Chain Friesland - Dairy in the total foodchain’ wordt voortgebouwd op het fundament van de Dairy Campus Leeuwarden. De initiatiefnemers rekenen op meer dan 1000 nieuwe arbeidsplaatsen in de zuivelketen en toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.

Kennis verspreiden

Bij de uitvoering is kennisontwikkeling en -verspreiding in de zuivelketen een belangrijke pijler. Onderdeel is een verbeterde infrastructuur voor scholen en bedrijven rond innovaties en het uitvoeren van onderzoek. Ook een kwaliteitsslag in het onderwijs maakt onderdeel uit van het plan.

Het plan is opgesteld door Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Nordwin College, Friesland College, Dairy Campus Leeuwarden, University Campus Fryslân, FrieslandCampina, Innexus (netwerk Foodbedrijven Noord Nederland), de provincie Friesland en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen.

Het plan wordt de komende 6 jaar uitgevoerd en voorziet in een forse investering van 15 à 20 miljoen euro.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?