'Plantaardig staat niet boven dierlijk eiwit'

2 maart 2012

DEN HAAG - Plantaardige oplossingen hebben in de ogen van staatssecretaris Bleker (EL&I), niet de voorkeur boven dierlijke eiwitten, bij het verduurzamen van de voedselproductie en -consumptie.

Bleker antwoordt dit op schriftelijke vragen van Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij stelde Kamervragen over de subsidiëring van onderzoek naar het eten van insecten.

Zij vroeg Bleker onder meer of hij de mening deelt dat binnen de noodzakelijke eiwittransitie plantaardige oplossingen de voorkeur verdienen boven dierlijke eiwitten.

“Nee”, antwoordde Bleker.  Volgens hem is juist op allerlei terreinen voorgang nodig: “Verduurzaming van de dierlijke eiwitproductie, de ontwikkeling van nieuwe (plantaardige) eiwitproducten, bioraffinage en de opwaardering van eiwitrijke reststromen.”

Acceptatie

Hazekamp vroeg ook of Bleker niet ook vond dat consumenten plantaardige vleesvervangers eerder accepteren dan producten die gemaakt zijn van insecten.

“Er is in Nederland nog nauwelijks sprake van consumptie van producten die zijn gemaakt van insecten", antwoordt Bleker. “Er is dus ook nog niets te zeggen over de acceptatie in vergelijking tot plantaardige vleesvervangers.”

Wel wijst hij op niet-westerse landen, waar de acceptatie van insecten hoog is.

Omdat hij voor de voortgang in verduurzaming alle terreinen wil openhouden, zal hij binnen de EU dan ook niet gaan pleiten voor meer middelen voor de ontwikkeling en promotie van plantaardige vleesvervangers en minder voor programma’s met insecten, zoals Hazekamp hem vroeg.

Lees de antwoorden op de schriftelijke vragen

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?