Rapport Stichting Afvalfonds Verpakkingen 2021: Nederland koploper in recyclen van verpakkingen

1 november 2022 Saskia Jabaaij

Foto by Sigmund on Unsplash  

Het gaat goed met het recyclen van verpakkingen. Dit blijkt uit het nieuwe rapport van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. In het rapport komt naar voren dat Nederland de door Europa en Nederland gestelde doelstellingen heeft overtroffen. De stichting geeft aan dat Nederland koploper is als het gaat om het recyclen van verpakkingen, maar dat er toch nog een lange weg te gaan is naar een circulaire economie.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen brengt elk jaar een rapport uit waarin zij delen in hoeverre de recycling doelstellingen in totaal en per materiaalsoort zijn behaald. De doelstellingen die door Nederland worden opgesteld worden elk jaar hoger. De door Europa opgestelde doelstellingen dienen in 2025 te worden behaald. Elk jaar wordt het resultaat vergeleken met zowel de Nederlandse als de Europese doelstellingen.

Uitkomsten rapport

In 2021 is 80% van de verpakkingen die op de markt zijn gebracht gerecycled. Dit is een positief resultaat als je kijkt naar de Nederlandse doelstelling van 70% (in 2021) en de Europese doelstelling van 65% (in 2025).

Ook de Europese en Nederlandse doelstellingen voor de individuele materialen zijn nagenoeg allemaal behaald. De uitzondering is plastic, die met zijn 49% de Europese doelstelling van 50% net niet haalt.

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

De wet stelt dat producenten en importeurs verantwoordelijk zijn voor de inzameling en recycling van de verpakkingen die zij op de Nederlandse markt brengen. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid op zich genomen. Als een bedrijf meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengt, moeten zij hier aangifte van doen. In de meeste gevallen moeten zij dan de afvalbeheerbijdrage betalen, hiervan kan Stichting Afvalfonds Verpakkingen hun werkzaamheden uitvoeren.

De stichting heeft verder nog de taak om jaarlijks een rapport uit te brengen namens het verpakkende bedrijfsleven. Dit rapport gaat over de voortgang in het recyclen van verpakkingen vergeleken met de gestelde doelstellingen en de stichting is ook verantwoordelijk voor het behalen hiervan.

Verandering in 2023

Per 1 januari 2023 vindt er een verandering plaats in de toepassing van de definitie van het begrip producent of importeur. Dit kan voor sommige importeurs en producenten invloed hebben op de afvalbeheerbijdrage. Voor meer informatie https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/

Altijd op de hoogte blijven?