Schippers en industrie tekenen Akkoord Verbetering Productsamenstelling

23 januari 2014

DEN HAAG - Minister Edith Schippers van VWS heeft met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over verlaging van de gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën in producten.

Schippers en het bedrijfsleven hebben daarover het Akkoord Verbetering Productsamenstelling getekend.

Namens de foodsector ondertekenden  het CBL, de FNLI, Koninklijke Horeca Nederland  de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties de overeenkomst.

Haalbare normen

Het bedrijfsleven (retail en producenten) heeft voor een aantal productcategorieën al afspraken gemaakt. Dit wordt stapsgewijs uitgebreid naar meer productgroepen. De concrete afspraken worden gepubliceerd op een website die binnenkort online gaat.

Het bedrijfsleven stelt zelf de maximumnormen per categorie. Voorwaarde is dat de normen haalbaar zijn, maar ook voldoende ambitie hebben. Daarbij weegt het advies van een wetenschappelijke adviescommissie zwaar. De selectie van de productcategorieën wordt gebaseerd op relevantie voor de volksgezondheid. Bijvoorbeeld de mate waarin een product gegeten wordt en de verbetering die mogelijk is.

Wetenschappelijke adviescommissie

Minister Schippers stelt een wetenschappelijke adviescommissie in om de afspraken onafhankelijk te toetsen op ambitieniveau. Naast voedingskundige en producttechnologische kennis zal ook expertise aanwezig zijn rond consumentengedrag.

Schippers wil met het akkoord de verbetering van producten en maaltijden over de hele linie  versnellen. "De bedoeling is dat consumenten vanzelf minder zout, verzadigd vet en calorieën binnenkrijgt. Door verbetering van de productsamenstelling en een gezond aanbod. Zo wordt de gezonde keuze steeds gemakkelijker."

Platform Productsamenstelling

Het akkoord vloeit voort uit het huidige Platform Productsamenstelling, een samenwerkingsverband tussen de industrie (FNLI) en supermarkten (CBL) dat werd opgericht in 2011 om sectorgewijs, per productcategorie, reële maximumnormen voor de hoeveelheid zout, verzadigd vet en/of calorieën op te stellen. In het huidige akkoord zijn ook de horeca (KHN) en cateraars (Veneca) aangesloten omdat er ook via de horeca en bedrijfsrestaurants veel geconsumeerd wordt.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?