Smaaklessen zoekt verdieping met arrangementen

7 mei 2015

Kinderen weten over het algemeen weinig over hun voedsel. Smaaklessen leert ze om voedsel te beleven en te ervaren. Foodbedrijven kunnen actief bijdragen door lid te worden van het Voedseleducatie Platform. Nu wordt Smaaklessen uitgebreid met verdiepende arrangementen, waarbij kinderen bijvoorbeeld een kijkje nemen bij een boerderij of zuivelfabriek. Dat meldt vakblad EVMI in het meinummer.

Lesprogramma Smaaklessen is in 2006 ontwikkeld door het Voedingscentrum en Wageningen UR, naar een idee van tv-kok Pierre Wind. Inmiddels zijn ruim 4000 scholen (ruim de helft van de basisscholen in Nederland) bereikt en is de waardering voor het programma bij scholen groot, meldt Hante Meester, manager van het Voedseleducatie Platform, Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit bij Wageningen UR.

Volgende fase

Nu is het tijd voor de volgende fase. Met arrangementen wordt de verdieping gezocht. “Het gaat hierbij om de koppeling van Smaaklessen en activiteiten buiten de school”, vertelt Rinelle van den Top, projectleider Smaaklessen en verantwoordelijk voor de educatieve projecten van het Platform.

Bij het arrangement Fruit staat voor kinderen van groep 5-6 bijvoorbeeld een bezoek aan de supermarkt of groenteboer en een teler op het programma.

Actieve rol foodbedrijf

Het Voedseleducatie Platform wil arrangementen samenstellen voor elk van de basisproductgroepen uit de Schijf van Vijf, waarbij dus ook voedingsmiddelenbedrijven bezocht kunnen worden. “Objectieve informatie staat hierbij centraal”, aldus Van den Top. Hulp van voedingsmiddelenbedrijven is daarvoor nodig. “Door mee te doen, kunnen leden ook actief meedenken over wat kinderen moeten weten over hun voeding en hoe dit in de praktijk te laten zien.”

“In een tijd van voedselschandalen en onzekerheden over ingrediënten en de herkomst van producten kunnen zij samen weer een positief beeld scheppen”, meent Meester. “Het gaat om een financiële bijdrage en ondersteuning van een groter ideaal.”

Lees het volledige verhaal, onder meer over de effectiviteit van Smaaklessen en wat gezondheidswetenschapper Jaap Seidell en Platform-lid FrieslandCampina van Smaaklessen vinden, in EVMI nummer 3.

> Nog geen abonnee?

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?