SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur

24 april 2017

GroentenFruit Huis en SMK (Stichting Milieukeur) gaan samenwerken aan de vernieuwing van de Milieukeur. De organisaties willen dat de ambities ten aanzien van milieuwinst op zijn minst gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.

Verduurzaming

De Milieukeur certificatieschema’s voor open en bedekte teelten worden waar mogelijk praktischer en doelgerichter. De organisaties hebben de ambitie om met de schema’s internationaal voorop te lopen met verduurzaming. De groente- en fruitsector heeft al langer de behoefte om te verduurzamen. De roep van diverse NGO’s en retailers heeft het proces versneld om tot een certificeringssysteem te komen waarmee de verduurzaming wordt geborgd.

Voorstellen

Een werkgroep met vertegenwoordigers van GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, NFO en NefytoDe heeft voorstellen voor verduurzaming van de groente-, fruit- en paddenstoelenteelt ontwikkeld. Een begeleidingscommissie van SMK voor implementatie werkt deze voorstellen verder uit. De commissie bestaat uit een aantal leden van de werkgroep aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de voedingstuinbouw, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Nieuwe Milieukeur

In de werkwijze van SMK is de begeleidingscommissie het orgaan dat voorstellen ontwikkelt voor herziening van het certificatieschema. Na toetsing door het College van Deskundigen worden deze voorstellen ter sprake gebracht in een hoorzitting. Dit college besluit uiteindelijk over de voorstellen. Het proces moet in 2017 worden doorlopen zodat in 2018 langs deze vernieuwde versie gecertificeerd kan worden.

Bijstellingen

Omdat de overschakeling naar Milieukeur voor veel telers en teelten nieuw is en het certificatieschema wordt herzien, gaat het schema de komende seizoenen waarschijnlijk meerdere bijstellingen kennen. De keten gaat veel effort steken in de begeleiding van telers om de verduurzamingsstappen mogelijk te maken.

SMK

SMK werkt al 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De totale omzet van de groente- en fruitsector in Nederland bedraagt € 13 miljard. De leden van GroentenFruit Huis vertegenwoordigen ongeveer tachtig procent van deze omzet.

Lees ook:

Consumptie groente en fruit in de lift (15 december 2016)

Milieu Centraal promoot groenten (6 juni 2016)

Miljoenen voor promotie groenten en fruit (4 mei 2016)

Altijd op de hoogte blijven?