Stichting IKB: ‘stop met blauwe Vinkje’

24 augustus 2016

Stichting Ik Kies Bewust adviseert te stoppen met het blauwe Vinkje. Het groene Vinkje moet bij voorkeur gratis en verplicht zijn en minder afhankelijk van het bedrijfsleven. Ook dient het groene Vinkje in overeenstemming gebracht te worden met de Schijf van Vijf, aldus de stichting in een adviesbrief aan minister Schippers van VWS.

Het blauwe Vinkje was bedoeld om herformulering van bestaande producten gericht op ‘best in class’ te stimuleren. Door te stoppen met het blauwe Vinkje wordt in ieder geval duidelijk dat het groene Vinkje staat voor gezonde levensmiddelen.

Verwarrend

Volgens de stichting heeft het blauwe Vinkje onvoldoende maatschappelijk draagvlak. In de praktijk bleken consumenten het onderscheid in het groene (‘gezondere’ keuze) en blauwe vinkje (‘bewuste’ keuze) op voedingsmiddelen vooral verwarrend te vinden. De stichting wil nu dat het logo van het groene vinkje alleen op producten komt die in de Schijf van Vijf staan.

Stichting Ik Kies Bewust is begin dit jaar gestart met een open strategische evaluatie van het Vinkje, waarbij diverse partijen en deskundigen geraadpleegd zijn. Inmiddels is die fase afgerond, wat geleid heeft tot dit advies aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Best in class’ initiatief

Om herformulering en ‘best in class’ te bevorderen pleit de stichting voor een nieuw initiatief. Het gaat dan om ‘innovatie en herformulering van levensmiddelen met een brede maatschappelijke basis’ waarbij ook consumenten een belangrijke rol gaan spelen.

Partijen als Consumentenbond, Hartstichting en Nederlandse Vereniging van Diëtisten wordt gevraagd zitting te nemen in een Raad van Advies of een andere vorm die waarborgt dat zij invloed kunnen hebben. Hiermee wordt deze nieuwe organisatie minder afhankelijk van het bedrijfsleven.

Om productinnovatie verder te stimuleren, lijkt het de stichting verstandig om meer kracht te zetten op sneller succes van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De criteria voor het vinkje kunnen helpen om die ambitie te versnellen, aldus de stichting.

Eén database

Een belangrijke succesvoorwaarde is dan wel dat wordt aangesloten op één uniforme database. GS1 heeft hierbij de voorkeur. Deze database moet ook toegankelijk zijn voor consumenten en voor de wetenschappelijke commissies en het onderzoek naar de effectiviteit van de initiatieven.

Het groene Vinkje logo kan vooralsnog blijven bestaan waarbij de leidraad is dat de criteria voor het groene Vinkje gelijk zijn aan die van de Schijf van Vijf. De komende periode zal er meer duidelijkheid moeten komen over de precieze vorm van het logo (Vinkje, Schijf van Vijf).

Ook wordt geadviseerd om een splitsing aan te brengen in productverbetering en communicatie over gezonde producten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat het Voedingscentrum op verzoek van VWS de communicatierol gaat vervullen, aldus de stichting.

Eind dit jaar reactie

Het ministerie van VWS gaat de adviezen van de stichting zorgvuldig bestuderen. Ook heeft VWS een commissie benoemd om internationaal te inventariseren wat bekend is over de werking van voedselkeuzesystemen.

De minister zal mede op basis hiervan eind dit jaar reageren. Tot die tijd blijven de huidige richtlijnen rond het gebruik van het Vinkje van kracht.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?