Succesvol derde Jaarevent van Greenport Westland-Oostland

15 mei 2017

Intensievere samenwerking is de sleutel naar beter resultaat voor de Nederlandse tuinbouw. Onder meer op het gebied van internationalisering, nieuwe verdienmodellen en verduurzaming moeten ondernemers, overheden en kennisinstellingen vaker de handen ineen slaan. Dat was de belangrijkste boodschap van de sprekers tijdens het derde Jaarevent van Greenport.

Greenport Westland-Oostland

Greenport Westland-Oostland is het regionale samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Voor de derde keer organiseerde Greenport een Jaarevent. Dit jaar was het thema ‘De weg naar resultaat’. De bijeenkomst bij Sion Orchids in De Lier trok zo’n 220 bezoekers.

Keynote speaker Rob de Wijk

Keynote speaker van het Jaarevent was Rob de Wijk, oprichter en directeur van The Hague Centre for Strategic Studies. De Wijk vertelde over de gevolgen van internationalisering en (geo)politieke ontwikkelingen. Zo hebben olieproducerende landen in toenemende mate te maken met onrust, doordat er wegens lage olieprijzen geen geld meer is voor sociale investeringen. Tel daarbij stijgende voedselprijzen op, en de Arabische Lente is te verklaren, aldus De Wijk.

China speelt een steeds belangrijkere rol in de internationale betrekkingen. “De wereldorde had twee leiders: de VS en Groot-Brittannië. Die raken we steeds meer kwijt.” China neemt die rol graag over, maar gebruikt daarbij nieuwe ‘spelregels’. De rol van het Westen in de internationale economie verandert daardoor. “We hebben economische groei nodig.”

Maar De Wijks verhaal was niet somber. Hij roemde de Nederlandse ondernemers - en dan met name die in de tuinbouw. “Het Nederlandse bedrijfsleven weet zichzelf constant opnieuw uit te vinden. U bent nieuwsgierig en komt - net zoals vandaag - bij elkaar. Zoiets zie je niet gebeuren in een land als Rusland.” Daarnaast was De Wijk vol lof over het feit dat de tuinbouw er - door de energietransitie  - als eerste sector in zal slagen energieneutraal te zijn.

Frisdenkers van binnen en buiten de sector

Naast De Wijk waren er presentaties en interviews over alle thema’s waarmee de Greenport zich bezighoudt: Agrologistiek, Energie, Kennis & Innovatie, Biobased en Strategische gebiedsontwikkeling. Alle sprekers gaven het belang van verregaande samenwerking aan. Speciale aandacht was er tijdens het Jaarevent voor jonge ondernemers.

Altijd op de hoogte blijven?