Taskforce Voedselvertrouwen presenteert actieplan

13 juni 2013

DEN HAAG - Kwaliteitssystemen in de voedingsindustrie moeten verbeterd worden en ook beter op elkaar aansluiten. Dat staat in het actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen dat staatssecretaris Dijksma van EZ en minister Schippers van VWS naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Ook is door de hele keten afgesproken dat producten waarbij getwijfeld wordt aan de kwaliteit, niet meer worden ingekocht. Het actieplan wil daarnaast dat de informatie aan de consument over productie, product en het etiket beter wordt.

Bovendien moet in de hele keten geborgd zijn dat producten ook daadwerkelijk ‘zijn wat ze zijn’. Hiervoor wordt de informatie-uitwisseling tussen kwaliteitssystemen en naar de overheid toe geoptimaliseerd. De overheid zelf zal scherper toezicht houden en boetes verhogen.

Actie ondernemen

Dijksma zegt blij te zijn dat de vlees-, zuivel- en diervoedersector actie onderneemt. Schippers stelt dat consumenten zeker moeten weten dat erin zit wat erop staat en dat het veilig is. “Fraude en misleiding zijn ontoelaatbaar.

De Taskforce Voedselvertrouwen is in maart door Schippers, Dijksma en bedrijven in de vleesketen (van boer tot retailer) opgericht, om meer zekerheid te geven aan consumenten over het vertrouwen in voedsel.

In het actieplan werken bedrijfsleven en overheid samen aan het versterken van private kwaliteitssystemen en het weren van fraudeurs.

Behalve dit actieplan komt de Onderzoeksraad nog met de resultaten van een onderzoek dat gehouden wordt naar de risico’s in de vleessector.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?