TNO bezuinigt op topsectoren

13 juli 2015

TNO gaat 9 miljoen euro bezuinigen op de topsectoren. TNO kampt met lagere inkomsten. Om die reden zal ook werkgelegenheid verdwijnen.

Als gevolg van bezuinigingen op de toegepaste kennisinstellingen gaat de overheidsfinanciering van TNO met 17 miljoen euro omlaag. Daarnaast verwacht TNO tegenvallers op het gebied van btw van enkele miljoenen en valt er voor 2 miljoen aan compensatie voor EU-projecten weg.

De komende maanden gaat TNO de bezuinigingsplannen uitwerken. Wel is al duidelijk dat de investering in alle topsectoren in meer of mindere mate wordt verlaagd, met uitzondering van de topsectoren HTSM en ICT. De definitieve vaststelling van de bedragen vindt begin oktober plaats bij de ondertekening van de innovatiecontracten.

Grootste impact

TNO stelt de kennisbasis meer te gaan richten op de gebieden waar nu en in de toekomst de grootste impact kan worden bereikt. "De mate waarin bijdrage van derden in de vorm van mee-financiering of opdrachten kan worden verkregen, maar ook waar sprake is van maximale synergie tussen topsectoren en maatschappelijke thema’s, spelen daarbij een rol. De keuzes van TNO zijn gemaakt na consultatie van de meest relevante stakeholders zoals ministeries en topsectoren", aldus TNO.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?