Toxicoloog: 'Toegestane hoeveelheid fipronil kan tien keer hoger liggen'

4 augustus 2017

Volgens Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht kan de hoeveelheid fipronil in eieren tien keer hoger liggen dan nu is toegestaan. Samen met Guillaume Counotte, toxicoloog van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, bracht hij dit advies uit aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken.

In de Volkskrant zegt Van den Berg: "De huidige regels zijn gebaseerd op studies die ervan uitgaan dat consumenten hun hele leven lang elke dag een besmet ei eten. Dat is niet het geval. Er zou een norm gebruikt moeten worden gebaseerd op een korter durende en incidentele situatie. Het ministerie en de NVWA doen dat niet en daardoor ontstaat bij de consument verwarring over de veiligheid van de eieren. Daarvan is de pluimveesector de dupe. Neem je een veilige norm die volgt uit studies van 90 dagen, dan is die ruwweg 10 keer hoger dan de huidige norm. Dat is in lijn met het rapport dat de Duitse Bondsinstituut voor Risicobeoordeling publiceerde naar aanleiding van de met fipronil besmette eieren."

Als Nederland een hogere norm zou hanteren levert dit volgens Van den Berg geen enkel gevaar op voor de volksgezondheid. Nu worden heel veel eieren met een laag fipronil gehalte uit de markt gehaald, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Van den Berg: "Het is goed dat de NVWA in eerste instantie voor de zekerheid uitgaat van de langetermijneffecten, maar als vervolgens blijkt dat een langdurige periode van blootstelling niet aan de orde is, moet de NVWA hier rekening mee kunnen houden."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat de Europese regelgeving de norm van 0,005 milligram per kilo bepaalt. Nederland is verplicht om die norm te volgen.

Altijd op de hoogte blijven?