Toolset ESA toont gezondheid van landbouwgrond en gewassen in Nederland

10 februari 2022 Redactie Food

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft in samenwerking met de Technische Universiteit Delft een toolset ontwikkeld om de landbouwgrond in Nederland onder de loep te nemen. Met gebruik van radargegevens laat de toolset Agricultural Sandbox NL de gezondheid en ontwikkeling van gewassen zien.

De ESA ontwikkelde de Agricultural Sandbox NL om de satellietgegevens op een begrijpelijke en gemakkelijk te gebruiken manier beschikbaar te stellen. Het projectteam heeft kaarten gecreëerd van het hele nationale grondgebied gedurende het hele jaar, voor elk landbouwperceel van 2017 tot 2020. De kaarten laten op perceelniveau de gewassoorten en indicatoren voor de gezondheid en groei van gewassen zien.

Satellietgegevens

Agricultural Sandbox NL maakt gebruik van de radargegevens van de Copernicus Sentinel-1 en de optische, camera-achtige, gegevens van de Copernicus Sentinel-2. Björn Rommen van de ESA legt uit: “Beide missies geven ons op verschillende manieren gedetailleerde informatie. Sentinel-2 geeft ons informatie over hoe groen de planten zijn door te meten hoeveel licht ze reflecteren en hun kleur. Deze beelden komen bijna overeen met wat we met onze eigen ogen zien. Maar de radar van Sentinel-1 verschaft ook informatie over de structuur van de plant en hoeveel water die bevat.”

ESA Agrilcultural Sandbox NL (copyright ESA)

Copyright: ESA/Crop Parcel Base Register,
Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

Susan Steele-Dunne van de Technische Universiteit Delft legt uit dat in Nederland gegevens over perceelsgrenzen en gewassoorten vrij beschikbaar zijn. “Door die te combineren met de Sentinel-gegevens hebben we een database gemaakt waarin nieuwe gebruikers kunnen zien hoe de gegevens van Sentinel-1 en Sentinel-2 eruit zien voor de verschillende gewassen.”

De kaarten zijn vrij toegankelijk voor publiek. Steele-Dunne: “We hopen dat we door het toegankelijker maken van de gegevens voor nieuwe gebruikers, nieuwe toepassingen van Sentinel-gegevens voor de landbouw kunnen stimuleren.”

Het volledige artikel is hier te lezen.

Altijd op de hoogte blijven?