UWV: voedingsindustrie verwacht banengroei

20 januari 2014

DOETINCHEM - De procesindustrie, waaronder de voedingsmiddelenindustrie verwacht een flinke groei van het aantal vacatures. "Gevolg is dat de sector zich moet voorbereiden op een tekort aan vakmensen", stelt het UWV.

Het UWV publiceerde vorige week een sectoranalyse over de procesindustrie. Daarin staat dat partijen in de sector verwachten dat bedrijven de komende jaren vooral moeite zullen ondervinden om gekwalificeerde procesoperators en monteurs te werven. Ook hoogopgeleide procestechnologen komen meer in trek.

Onder de procesindustrie verstaat het UWV de voeding- en genotsmiddelenindustrie en een aantal chemische branches. Daarin zijn ongeveer 250.000 mensen werkzaam. In totaal is de procesindustrie goed voor een derde van de werkgelegenheid in de industrie.

De vacaturemarkt in de sector is de afgelopen jaren sterk gekrompen. In 2012 waren er in de voedings- en genotsmiddelenindustrie 26 procent minder vacatures dan in 2007, in de chemische branches was de krimp in deze periode zelfs 61 procent. In de chemie lijkt de vacaturemarkt zich sinds 2012 te herstellen, de voedings- en genotsmiddelenindustrie volgt naar verwachting in 2014.

 

Vergrijzing

De toename van het aantal vacatures wordt aangezwengeld door een opleving van de productie, maar ook door de vergrijzing. Ongeveer 15 procent van het personeelsbestand is ouder dan 55 jaar, onder operators is het aandeel ouderen vaak nog hoger.

Verbeteren imago

Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van personeel op de langere termijn. Vanuit de sector wordt rekening gehouden met toenemende tekorten aan technisch-operationeel personeel, zoals procesoperators en monteurs, met name op de hogere mbo-niveaus. Sectorale partijen in de procesindustrie spelen in op de naderende tekorten door het vergroten van de bekendheid en het verbeteren van het imago van relevante opleidingen onder jongeren.

De sector heeft eind vorig jaar in een sectorplan aangegeven 200 jongeren versneld te willen opleiden met baangarantie en meer te investeren in scholing om het verwachte tekort aan vakmensen terug te dringen. In de levensmiddelenindustrie wordt ook gewerkt aan eigen initiatieven die inspelen op de naderende personeelstekorten.

Innovatie

In de procesindustrie wordt sterk ingezet op innovatie. Dit heeft grote consequenties voor de opbouw van het personeelsbestand, stelt het UWV. "Op de hogere niveaus (hbo, wo) neemt de werkgelegenheid toe. In het middensegment verschuift de werkgelegenheid naar de hogere mbo-niveaus. Naast deze upgrading blijft er werkgelegenheid op de lagere niveaus bestaan omdat een deel van het werk altijd handmatig gedaan zal worden. De perspectieven van relevante opleidingen zijn doorgaans redelijk tot goed, waarbij met name de voedings- en genotsmiddelenindustrie de komende jaren ook de nodige werkgelegenheid biedt aan lager opgeleiden."

Peiling

  • Ook EVMI peilt de stemming over de werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie:
[poll id="13"]

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?