Van Hattem mag weer slachten onder verscherpt toezicht

9 april 2014

DEN HAAG - De NVWA heeft de schorsing van Van Hattem Vlees B.V. op voorwaarden opgeheven. Dit betekent dat het slachthuis weer dieren mag gaan slachten. Van Hattem blijft wel onder verscherpt toezicht van de NVWA staan.

Dat heeft de NVWA laten weten. De verscherpte controle betekent dat er tijdens de slacht continu een dierenarts en een inspecteur van de NVWA aanwezig zijn.

De NVWA heeft aangekondigd ook regelmatig (onaangekondigde) inspecties uit te voeren om te zien of het bedrijf zich houdt aan de regels voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Bovendien voert de NVWA elke 2 maanden een audit uit bij het bedrijf.

Schorsing

De NVWA had de erkenning van het slachthuis op 18 februari 2014 geschorst, omdat het bedrijf er niet in slaagde het traceringsysteem zo in te richten dat partijen vlees goed getraceerd konden worden. Het bedrijf heeft in de tussentijd een plan van aanpak voor het traceringsysteem bij de NVWA ingeleverd en een week ‘proefgedraaid’ onder verscherpt toezicht van de NVWA. Naar aanleiding hiervan heeft de NVWA besloten de schorsing van de erkenning onder voorwaarden op te heffen.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?