Veel fabrikanten in de fout met omschrijving stevia

30 mei 2012

BRUSSEL – Veel fabrikanten gaan in de fout bij de omschrijving van zoetstof stevia. Daarom heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in België een nieuwe lijst opgesteld van toegelaten en niet toegelaten omschrijvingen.

Ook in andere EU-lidstaten zijn er discussies over de omschrijving en de natuurlijkheid van de zoetstof.

Volgens Belgische media zijn de overtredingen zo massaal en is er zoveel onduidelijkheid over wat wel en niet mag, dat het FAVV besloot tot een update.

In de nieuwe versie 'Zoetstof steviolglycosiden - Etikettering en reclame' wil het Belgische agentschap de regels praktisch weergeven en uitleggen hoe deze toegepast moeten worden.

Niet toegelaten

In voedingsmiddelen is niet stevia, maar stevia-extract steviolglycosiden (afkomstig van de bladeren van de stevia-plant) toegelaten. De termen ‘stevia’, ‘met stevia’, ‘met stevia-extract’ of ‘met stevia gezoet’ mogen dan ook niet op de verpakking gezet worden.  

Ook de omschrijvingen ‘met natuurlijke zoetstof’ en ‘gezoet met natuurlijke ingrediënten’ zijn niet toegestaan. Dit omdat stevioglycosiden niet ‘natuurlijk’ zijn, aangezien ze worden verkregen door de extractie via ethanol in de vorm van Rebiana A. Ze hebben E-nummer E960.

‘Natuurlijk gezoet’, ‘zoet van nature’, ‘zoete smaak van nature’ en ‘natuurlijke zoete smaak’ zijn volgens het FAVV niet toegestaan als deze slaan op de producten.

Wél toegelaten

‘Natuurlijk zoet’, ‘zoet van nature’, ‘zoete smaak van nature’ en ‘natuurlijke zoete smaak’ mogen wél op de verpakking gezet worden als ze slaan op de steviolglycosiden zelf.

Ook toegelaten zijn de omschrijvingen ‘met zoetstof van natuurlijke oorsprong’ en ‘met zoetstof van plantaardige oorsprong’.

Termen als ‘met steviolglycosiden’, ‘met steviolglycosiden uit stevia’, ‘met zoetstoffen uit stevia’ of ‘met stevia-extract steviolglycosiden’ mogen eveneens.

Ook ‘met rebaudioside A’ is toegelaten, alleen als het gaat om de zuivere rebaudioside A (meer dan 95 procent zuiver).

Discussie binnen EU

In diverse EU-lidstaten worden discussies gevoerd of steviolglycosiden nu wel of niet als natuurlijk mogen worden omschreven.

“Strikt genomen kun je niet zeggen dat steviolglycosiden natuurlijk zijn, omdat ze geëxtraheerd zijn uit stevia”, zegt Anne-Laure Robin van Leatherhead Food Research tegen Foodnavigator.

“Maar je kunt wél zeggen dat het van een plant afkomstig is (from a plant source).” Volgens haar nemen fabrikanten dit nu over. Foodnavigator stelt dat 9 variaties van deze omschrijving ter discussie staan.

Bekijk Zoetstof steviolglycosiden - Etikettering en reclame

  • (FAVV - versie 2 - mei 2012)
  • (pdf, 4 pagina's)

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?