'Verduurzaming huismerken is zaak bedrijfsleven'

11 april 2012

DEN HAAG - De verduurzaming van (huis)merken is de verantwoordelijkheid van supermarkten en de levensmiddelenindustrie.

Dat stelt staatssecretaris Bleker van EL&I in antwoord op vragen van de Commissie Buitenlandse Zaken.

Volgens Bleker voldoet een groot deel van de voedselketen al aan de sociale voorwaarden van duurzaam inkopen, omdat retailers direct of via het CBL aangesloten zijn bij het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Ze verplichten daarmee hun toeleveranciers te voldoen aan de richtlijnen en normen van de International Labour Organisation en andere declaraties van de Verenigde Naties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, vrijheid van vereniging en een veilige en gezonde werkplek.

In de motie Voordewind werd opgeroepen om een convenant te sluiten met de supermarkten om aan alle criteria van duurzaam inkopen te voldoen, dus ook de niet-sociale criteria. Bleker stelt echter dat het de verantwoordelijkheid van de supermarkten en de levensmiddelenindustrie is om hun (huis)merken stap voor stap te verduurzamen. "Tot eind 2012 ondersteun ik dit door innovatieve pilots van het Platform Verduurzaming Voedsel mede te financieren. Verder is verduurzaming ook een van de belangrijke aandachtpunten bij de topsector Agro&Food. Ik ondersteun innovatie door onderzoek te financieren en door belemmeringen weg te nemen op het gebied van regelgeving of markttoegang."

ISVV

Fabrikanten en retailers kunnen via het Informatiesysteem Verduurzaming Voedsel (ISVV), waar onder andere FNLI en CBL lid van zijn, rapporteren over de inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid, maar dat betekent niet dat partijen die daar niet aan deelnemen niet duurzaam bezig zijn. "Bedrijven die hun duurzaamheidinformatie niet in het ISVV zetten, zijn niet per se onduurzaam. Zij zullen echter door de deelnemers aan het Platform Verduurzaming Voedsel zo veel mogelijk gestimuleerd worden alsnog deel te nemen aan het systeem", aldus Bleker.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?