'Verduurzaming vlees? Marktwerking noodzakelijk'

10 juni 2015

In de discussie over verduurzaming van de Nederlandse vleessector blijft het verdienmodel van de sector vaak onderbelicht. Ten onrechte, vindt de COV, want voor een verdere verduurzaming is marktwerking noodzakelijk.

Dat stelde de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) tijdens het Vleesdebat van Foodlog. Bepalende aspecten bij de werking van de markt zijn volgens de COV de vierkantsverwaarding en de concurrentie- en exportpositie van de sector.

Geen extra waarde

De primaire sector loopt aan tegen de grenzen van hun verdienmodellen, zei organisator Dick Veerman van Foodlog. Er is meer productie (aanbod) dan voor de Nederlandse markt nodig is. Hierdoor staat de prijs onder druk. En omdat aan de dierlijke grondstof weinig beleving wordt gegeven, kan er in de markt ook geen extra waarde uit gehaald worden.

Export is dan ook nodig om alle delen van het karkas optimaal te verwaarden en tegen een goede prijs-kwaliteit te kunnen aanbieden, benadrukt de COV. Vlees van Nederlandse varkens, kalveren en runderen wordt vooral geëxporteerd, en komt maar beperkt in Nederland bij de slager en retailer terecht.

Krachtenveld

Bij verduurzaming gaat het om extra kosten, onder meer voor dierenwelzijn. Veerman spreekt hierbij van een krachtenveld. De boer wil dat retailers meer betalen voor vlees met meer aandacht voor dierenwelzijn en milieu. De retailers op hun beurt willen alleen meer betalen, als consumenten daadwerkelijk bereid zijn het te kopen.

Maatschappelijke organisaties vinden dat de nationale overheid duurzamer vlees via regelgeving moet afdwingen. De vraag is alleen of Nederland dan internationaal gezien niet op een concurrentieachterstand gezet wordt, kwam tijdens het debat naar voren.

Invoer goedkoper vlees

Extra eisen en normen die van bovenaf worden opgelegd op Nederlands vlees leveren namelijk geen hogere prijzen op voor de producent. Wel zal het vlees duurder worden, waardoor de invoer van vlees uit het buitenland tegen lagere consumentenprijzen mogelijk zal toenemen, stelde de vleessectororganisatie.

“Wie serieus werk wil kunnen maken van een integrale verdere verduurzaming van de Nederlandse vleessector kan niet om de werking van de markt heen”, aldus de COV.

Lees ook:

EVMI achtergrond & analyse – Verduurzaming voeding

(premium)

(premium)

KoopeenKoe.nl: webshop voor duurzaam, traceerbaar vlees (10 januari 2014)

Altijd op de hoogte blijven?