Vijf jaar Smart Food Alliance

13 mei 2022 Redactie Food

Al vijf jaar zet de Smart Food Alliance zich in voor het ontwikkelen van duurzame, gezonde en eerlijke voedselketens door betere samenwerking en meer innovatie. Dit jubileum werd gevierd in aanwezigheid van Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij het varkensbedrijf Livar in het Limburgse Echt.

De Smart Food Alliance is het platform voor agrofoodbedrijven die voorlopen op duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Wat vijf jaar geleden begon op de Voedseltop als een belofte van vijftien bedrijven om meer duurzame en gezonde voedselproducten te produceren, groeide uit tot een stichting waar ruim veertig bedrijven bij zijn aangesloten die zich inzetten om het voedselsysteem van binnenuit te veranderen. De Smart Food Alliance beslaat alle schakels en segmenten van ons voedsel, van boer tot supermarkt, en van brood tot zuivel. Met alles daartussenin.

Ketenregisseur

Om ons voedselsysteem duurzamer, gezonder en eerlijker te maken nemen middelgrote bedrijven in Nederland vaak een centrale rol in als ketenregisseur. Zij zijn wendbaar en de verbindende schakel in de keten. De bedrijven in de Smart Food Alliance nemen deze verantwoordelijkheid en stimuleren daarmee de omslag naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. 

Om te komen tot een kringlooplandbouw met een goed verdienvermogen voor de boer is het noodzakelijk dat overheid en bedrijven samenwerken. Corona heeft er toe bijgedragen dat we lokaal en regionaal voedsel meer zijn waarderen. Minister Staghouwer herkent de speerpunten van de Smart Food Alliance ook als speerpunten in het regeerakkoord. Kringlooplandbouw is geen bouwpakket: er is geen handleiding waar precies staat welk schroefje waar in moet. Elke ondernemer is uniek, en het vergt creativiteit van de ondernemer om duurzaam te produceren met een goed verdienvermogen voor de ondernemer en de boer.

Geen nieuws van Vleesmagazine meer missen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke donderdag het laatste nieuws.

Inschrijven nieuwsbrief

Innovatie

In de omslag naar een duurzaam en gezond voedselsysteem speelt innovatie een sleutelrol. De deelnemers aan de Smart Food Alliance lopen hierin voorop. Ze zetten in op circulaire concepten en het sluiten van kringlopen, kiezen voor hoogwaardig vlees en plantaardige varianten, en gebruiken nieuwe technologieën. Zo zorgen ze voor duurzaam en gezond eten.

Elk bedrijf binnen de Smart Food Alliance heeft groen en gezond DNA in zijn bloed. En heeft  belangrijke successen geboekt op weg naar duurzaam en gezond voedsel voor een eerlijke prijs. De verhalen van de ondernemers uit de Smart Food Alliance zijn zonder uitzondering inspirerend. Ze gaan over bedrijven die anders zijn gaan nadenken over voedsel en ondernemen. Vaak zijn het ook verhalen over hoe obstakels te overwinnen, over lange innovatietrajecten, over problemen met de aanvoer van de juiste grondstoffen, onderhandelingen met afnemers en het vinden van de juiste financiers.

Toekomstperspectief

Voor duurzaam, gezond en eerlijk voedsel is een helder toekomstperspectief nodig voor de agrarische sector. Verschillende bedrijven in de Smart Food Alliance bieden dit perspectief aan hun boeren/telers. Dit doen deze bedrijven bijvoorbeeld door boeren en telers een hogere prijs te bieden en lange termijn afspraken voor duurzaam geproduceerde producten, soms ook zonder dat dit doorberekend wordt aan de consument.

Politieke agenda

“De Smart Food Alliance ziet een belangrijke rol voor de politiek om in deze kabinetsperiode een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem te realiseren,” aldus voorzitter Marcel Schuttelaar. “Deze bedrijven zijn elk op hun eigen manier pionier van het nieuwe voedselsysteem en vragen hiervoor aandacht van de politiek.” De veranderingen in de agrofoodsector gaan ongekend hard: “De politiek moet een stip op de horizon zetten en heldere spelregels scheppen voor boeren, producenten/handel en consumenten.”

2030 is een belangrijk ijkpunt voor veel afspraken over klimaat, voedselverspilling, kringlooplandbouw, biodiversiteit, gezondheid en veel andere zaken. De meeste bedrijven realiseren zich niet dat dit nog maar 90 maanden is. Om het systeem echt te kantelen is meer regie in de keten nodig. Vraag en aanbod voor duurzame producten moeten beter aangestuurd worden. De deelnemers aan de Smart Food Alliance willen de samenwerking in de keten verder te verdiepen. Dit om stap voor stap, maar wel steeds sneller, te komen naar een volledig duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem.

Altijd op de hoogte blijven?