Vion maakt resultaten keuringen/audits openbaar

24 oktober 2014

Vion wil het vertrouwen van consumenten in hun producten en werkwijze herstellen met transparantie. Het vleesconcern maakt keurings- en auditresultaten openbaar.

Rapportages van de kwaliteit van de werkzaamheden op het gebied van voedselveiligheid, productintegriteit en dierenwelzijn zijn op de website gezet, meldt het concern.

Het geeft een beeld van de hoeveelheid en kwaliteit van het door Vion verwerkte vlees van de afgelopen maanden, de resultaten van overheidskeuringen en reguliere audits en omstandigheden waarin de verwerking van het vlees heeft plaatsgevonden.

‘Niets te verbergen’

“Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de veiligheid van vlees. Wij realiseren ons hoe belangrijk onze rol daarin is” zegt Michiel Herkemij, CEO van Vion Food. Het vleesconcern zet daarom volgens hem ‘bij wijze van spreken de deuren van de slachterijen open, om te laten zien ‘hoe zorgvuldig wij werken en dat we niets te verbergen hebben’.

“Ik kan niet garanderen dat in het productieproces geen incidenten plaatsvinden. Maar ik kan wel verzekeren dat we die altijd zelf bekend zullen maken met daaraan gekoppeld de maatregelen die we genomen hebben om herhaling te voorkomen. We staan voor veilig en eerlijk vlees”, vertelt Herkemij.

In lijn met Taskforce

De publicatie van keurings- en auditresultaten door Vion past in de initiatieven zoals die zijn vastgelegd in de Taskforce Voedselvertrouwen van minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (EZ), waarin ook FNLI, NVWA, CBL en LTO zitting hebben.

De Taskforce wil een verdere kwaliteitsverbetering in de sector en daarmee een groter vertrouwen in de kwaliteit van het voedsel bij de consument.

De gepresenteerde gegevens zijn onder andere gebaseerd op keuring en toezicht door de NVWA. Auditrapporten van bijvoorbeeld Lloyds en Skal, volgen op termijn zodra met alle partijen overeenstemming is bereikt over de wijze waarop dit gaat gebeuren.

De belangrijkste kerngegevens van de kwaliteitsrapportage op de site betreffen het aantal varkensslachtingen in de Nederlandse vestigingen van Vion, de daarmee samenhangende keuringsgegevens en de audits die zijn uitgevoerd door de NVWA. Soortgelijke gegevens rond de rundvleesverwerking volgen later.

Ook incidenten openbaar

Bovendien publiceert Vion voortaan de auditrapporten van de NVWA integraal op de website, te beginnen met alle rapporten van 2014. Tenslotte publiceert Vion maandelijks aanvullende informatie, wanneer incidenten gedurende het proces zijn vastgesteld. Het gaat dan om incidenten tijdens het transport, tijdens het verwerkingsproces en ongewenst gedrag op de werkvloer.

Vion geeft verder aan als eerste in Nederland te voldoen aan de Integriteitsmodule van het CBL voor duurzaam vlees. De eerste 3 vestigingen - Scherpenzeel, Groenlo en Apeldoorn - zijn inmiddels ook al gecertificeerd door Lloyds en de andere Nederlandse vestigingen volgen later dit jaar.

Tijdens een recente audit door de US Food Safety Inspection Service (USDA-FSIS) zijn de varkensslachterijen van Vion - als enige in Nederland - opnieuw goedgekeurd voor de export van vers varkensvlees naar de VS, meldt het concern.

Lees ook:

Boete voor Vion om Encebe-incident (16 april 2014)

Taskforce Voedselvertrouwen presenteert actieplan (13 juni 2013)

Akkoord Vion en VWA over toezicht (27 januari 2012)

Altijd op de hoogte blijven?