Beeld: Pascal Maramis via Flickr

Die oproep doet de Access to Nutrition Initiative (ATNI) na hun lancering van de Global Access to Nutrition Index 2021 begin juli. De Index beoordeelde de 25 grootste wereldwijde voedsel- en drankenproducenten en hun bijdragen aan het aanpakken van ondervoeding.

De resultaten van de Index laten zien dat bedrijven hun inspanningen moeten opvoeren om gezondere voeding voor iedereen aan te moedigen, aldus ATNI. Hoewel de gemiddelde score gelijk bleef aan die in 2018 (3,3 uit 10), scoorden de 10 toonaangevende bedrijven, op Arla na, lager dan 3 jaar geleden. Ondertussen deden de meeste bedrijven in de middelste en lagere ranking het juist iets beter. Met andere woorden: de toonaangevende bedrijven zijn gestagneerd in hun progressie. De top 5 van de Index bestaat uit Nestlé, Unilever, FrieslandCampina, Danone en Arla. 

De onafhankelijke Global Index 2021 beoordeelt om precies te zijn de mate waarin ‘s werelds grootste producenten van voedingsmiddelen en dranken bijdragen aan het aanpakken van ondervoeding in al zijn vormen, wat ATNI definieert als: overgewicht en obesitas, ondervoeding en tekorten aan nutriënten. Alle bedrijven werden beoordeeld op hun toezeggingen, praktijken en transparantie - met betrekking tot bestuur en management, de productie en distributie van gezonde, betaalbare, toegankelijke producten en hoe bedrijven de keuzes en het gedrag van consumenten beïnvloeden.

Armoede en corona

Ondervoeding treft ieder land ter wereld, benadrukt ATNI. In 2019 werden 690 miljoen mensen (8,9% van de wereldbevolking) als ondervoed beschouwd. Uit de index blijkt dat het steeds belangrijker wordt dat bedrijven gezonde voeding betaalbaar en toegankelijk maken op alle markten, met name voor risicoconsumenten, zoals consumenten uit huishoudens met een laag inkomen en consumenten die geen fysieke toegang hebben tot voedzaam voedsel.

De economische gevolgen van COVID-19 zorgen ervoor dat nog meer mensen extreme armoede ervaren. De niveaus van ondervoeding en de beschikbaarheid van voedsel zijn wereldwijd verergerd, aldus Wendy Morton, FCDO-minister voor de Europese Nabuurschap en Amerika. “We moeten de grootste voedsel- en drankenbedrijven ter wereld ter verantwoording roepen om ons wereldwijde herstel van de pandemie te helpen versnellen. De voedingsindustrie heeft een grote rol te spelen bij het toegankelijker en betaalbaarder maken van voedzaam voedsel, met name voor ontwikkelingslanden.” 

Klik hier voor een PDF van de samenvatting, inclusief ranglijst.
Lees het hele rapport van ATNI hier.

Altijd op de hoogte blijven?