‘Voedselveiligheid en kwaliteit meest kwetsbaar’

3 mei 2013

BARENDRECHT - Foodbedrijven in de wereld zien ‘voedselveiligheid’ en ‘kwaliteit’ als meest kwetsbare aandachtsgebieden binnen de supply chain. Aandacht voor de impact op het milieu en ethiek blijft laag.

Dat blijkt uit onderzoek van DNV Business Assurance onder 500 foodprofessionals van voedingsmiddelenbedrijven in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Voedselveiligheid wordt binnen supply chain management door 63 procent gezien als het aandachtsgebied dat het meest kwetsbaar is, gevolgd door kwaliteit (54 procent).

Diversificatie

Om dergelijke risico’s te verminderen, kiezen kleinere bedrijven relatief vaker voor diversificatie van leveranciers en het vermijden van sourcing in risicovolle gebieden.

Grote bedrijven kiezen vaker voor maatregelen als het beoordelen van leveranciers en risico’s en voor co-productie, certificering en calamiteitenplanning.

Andere risico’s

Financiële risico’s (38 procent) worden (tot dusverre) door hen als minder bedreigend gezien, net als risico’s bij compliance met wet- en regelgeving en uitdagingen op milieugebied.

De foodprofessionals zien het minste risico’s in de relaties met de gemeenschap (10 procent) en ethische aspecten (8 procent).

Ingegeven door klanteisen

Bij het nemen van maatregelen ter preventie en beheersing van risico’s binnen de keten, geeft meer dan 50 procent van de deelnemers aan, zich te hebben laten leiden door de behoeften en eisen van hun klanten.

Dit geldt vooral voor de kleinere bedrijven. Zo’n 60 procent van de grote bedrijven ziet ketenbreed risicomanagement juist als integraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie en als belangrijke concurrentiefactor.

Voordelen groter dan kosten

De kosten van supply chain management blijkt voor veel foodprofessionals (62 procent) zwaar te wegen. Dit is vooral het geval in Azië en Noord-Amerika (beide 71 procent).

Toch is het overgrote deel ervan overtuigd dat de totale voordelen van supply chain management groter zijn dan de vereiste investeringen.

Kwaliteit en merkreputatie

Bedrijven die risicobeperkende maatregelen hebben doorgevoerd, zeggen hier wezenlijk voordeel van te hebben gehad. Het gaat daarbij met name om verbeterde productkwaliteit (74 procent), concurrentiepositie (51 procent) en merkreputatie (42 procent).

Certificerende instelling DNV Business Assurance heeft het wereldwijde onderzoek uitgevoerd tussen 29 januari en 15 februari 2013, samen met internationaal marktonderzoekbureau GfK Eurisko

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?