Wageningen UR en TNO bundelen onderzoek

19 november 2014

Wageningen UR en TNO bundelen per 1 januari 2015 hun kennis en expertise op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek. In 2017 worden Food & Biobased Research in Wageningen en de betreffende onderzoeksgroepen in Zeist samengevoegd, op één locatie in Wageningen.

Hierdoor ontstaat de komende jaren wereldwijd één van de grootste allianties op deze terreinen. Dat maakten Wageningen UR en TNO samen bekend. De bundeling is bedoeld om meer waarde voor marktpartijen en overheid te kunnen bieden en gebruik te maken van hun complementaire expertises.

De intensieve samenwerking begint tussen de TNO-onderzoeksgroepen in Zeist en het Food & Biobased Research instituut van Wageningen UR. Volgend jaar starten 2 samenhangende innovatieprogramma’s, die worden uitgevoerd vanuit de huidige 2 locaties, Wageningen en Zeist. Het gaat om ‘Customized processed food for quality and health’ en ‘Biorefinery for raw material availability and flexibility’.

Naar één locatie

Het plan is om vanaf eind 2017 de betrokken groepen ook fysiek te bundelen, op één locatie in Wageningen. Daardoor ontstaat één gezamenlijke organisatie met een op elkaar afgestemde onderzoeksportfolio op deze onderzoeksgebieden. De samenwerking staat open voor andere partijen, via open innovatie en publiek-private samenwerking (PPS).

“De samenwerking en bundeling van complementaire expertises en faciliteiten vergroten de mogelijkheden van TNO en Wageningen UR om samen met marktpartijen de positie van Nederland op het gebied van voedsel-, voedings- en biobased-onderzoek verder te versterken”, stellen TNO en Wageningen UR.

De alliantie richt zich op alle spelers op dit terrein, bedrijfsleven en overheden, nationaal en internationaal. In 2015 wordt uitbreiding van de samenwerking naar verwante onderzoeksvelden, zoals veiligheid en authenticiteit van voedsel, verkend.

Grand Design Topsector

Deze samenwerking vloeit voort uit het Grand Design Topsector Agri&Food dat eerder deze maand werd ondertekend door de Raden van Bestuur van Wageningen UR en TNO, het Topinstituut Food&Nutrition en het TKI Agri&Food. Minister Kamp van Economische Zaken steunt dit voornemen.

Doel van het Grand Design is het opzetten van een internationaal aansprekende kennisinfrastructuur voor voedsel- , voedings- en biobased-onderzoek en innovatie op basis van input uit bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheid.

'Belangrijk voor markt'

Emmo Meijer (Voorzitter TKI Agri&Food) die vanuit de Topsector Agri&Food betrokken was bij de totstandkoming van de samenwerking noemt het ‘voor de markt belangrijk dat de nieuwe samenwerking tussen Wageningen UR en TNO het beste onderzoek kan leveren, de juiste faciliteiten heeft en open staat voor alle vormen van interactie’. “Onze Agro-Foodbedrijven hebben continu de beste kennis nodig om nieuwe innovaties voor de consument te ontwikkelen.”

Altijd op de hoogte blijven?