Waterstofperoxide moet stallen van fipronil verlossen

22 augustus 2017

Hoe krijg je als pluimveebedrijf je met fipronil besmette stallen weer fipronilvrij? De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft op zijn website praktische adviezen. "Die informatie wordt dagelijks aangevuld met de kennis die zich in de praktijk ontwikkelt bij onder meer de GD, pluimveedierenartsen en de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht", schrijft de NOS.

Omdat fipronil verboden is in de pluimveehouderij, is er weinig kennis en ervaring in de wetenschap en wordt er volop geëxperimenteerd. Stallen moeten 'bezemschoon' gemaakt worden, van mest en veren ontdaan, en daarna gedesinfecteerd. Niet alleen het fipronil moet verwijderd worden, ook de metabolieten (afbraakproducten) ervan.

Waterstofperoxide lijkt op dit moment "de enige stof die fipronil echt lijkt te kunnen deactiveren en die praktisch toepasbaar is". Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders verwoordt de grootste vrees van boeren: dat afnemers in de huidige 'chemofobie' alleen nog maar genoegen nemen met nul komma nul.

Bron: Foodlog

Altijd op de hoogte blijven?