‘Wereldvoedselvoorziening blijft tegenstrijdig’

4 september 2012

WAGENINGEN - De wereldvoedselvoorziening blijft tegenstrijdig. Aan de ene kant ondervoeding en honger en aan de andere kant overgewicht en obesitas. Dat zei Ellis Rubinstein, president en CEO van de New York Academy of Sciences, tijdens de opening van het academisch jaar van Wageningen UR.

“Mensen die op jonge leeftijd te maken hadden met ondervoeding, blijven daar hun hele verdere leven problemen van ondervinden”, stelde Rubinstein. “En tegelijkertijd neemt obesitas toe, met name ook in zich ontwikkelende landen."

Het aantal mensen in de wereld met overgewicht is sinds 1980 verdubbeld. "En in de Verenigde Staten zal, als er niets gebeurt, in 2050 de helft van de bevolking obees zijn.”

Rubinstein sprak van een complex probleem dat niet door individuele samenlevingen is op te lossen. Hij pleit dan ook voor voortgaande publiek-private partnerships in de wereld en voor samenwerking en uitwisseling van kennis. Hij noemde het Nederlandse Top Institute Food and Nutrition een rolmodel voor de wereld.

Hij meldde tevens dat de Verenigde Naties een wereldwijd initiatief is gestart met de naam Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Dit wereldwijde netwerk van onderzoekscentra en universiteiten moet oplossingen vinden voor urgente wereldproblemen.

Samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en VN-organisaties worden de beste wegen gezocht naar duurzame ontwikkeling om deze initiatieven vervolgens te delen. “Kennisinstellingen als Columbia en Wageningen moeten dit doen. Dus ik wil iedereen aanmoedigen hieraan mee te doen.”

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?