World Food Center: een mix van wonen en werken

29 januari 2018

Het World Food Center in Ede is een initiatief van de gemeente Ede, de provincie Gelderland, WFC Development (Van Wijnen Groep en Green Real Estate) en de Wageningen UR . De gemeente en WFCD presenteerden vorige week het ontwikkelkader aan het gemeentebestuur van Ede.

Het World Food Center (WFC) laat zien en beleven waar voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en geconsumeerd. Het WFC is de internationale ontmoetingsplaats voor consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Samen met de Kenniscampus in Ede en de internationale Wageningen Campus ontwikkelt zich een internationaal en innovatief kennismilieu. Het WFC richt zich op ondernemingen en organisaties in Agro & Food die (gezamenlijk) innovatieve producten leveren aan consumenten en ondernemingen. Het WFC wordt daarmee de showcase voor het Nederlandse agrofood bedrijfsleven.

Leren, werken, wonen en beleven

Het WFC moet een ‘hybride plek’ worden, waar leren, werken, wonen, beleven, ontspanning en ontmoetingen centraal staan. Vaste onderdelen zijn het WFC Experience Center, businessgebouwen, een hotel- en congresfunctie, short stay-faciliteiten en woningen. Het WFC wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige kazernes Friso en Maurits. Direct achter het Experience Center komen de hotel- en congresfaciliteiten.

Het terrein heeft ook een woonfunctie. Er moeten 300-600 woningen op komen, zo wil de gemeente garanderen dat het ook na zes uur levendig blijft. Het plan kent een hoge mate van flexibiliteit waarbij ruimte is gelaten om de uiteindelijke invulling af te laten hangen van de laatste ontwikkelingen.

Nieuw levendig stadsdeel

Het WFC moet een nieuw levendig stadsdeel voor Ede. Een tweede kerngebied in de stad, naast het centrum van Ede, zoals vastgesteld in de Stadsvisie. Het wordt een modern stedelijk milieu met (inter)nationale allure, interessant voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers. Met het gloednieuwe Intercitystation net naast het WFC richt het gebied zich op grootschalig bezoek met aansprekende bedrijvigheid, ontmoetingsfuncties en ruimte voor ontspanning.

Er wordt gewoond in de vorm van bijzondere stedelijke woonvormen. Short stay voorzieningen voor kenniswerkers én woonconcepten voor maatschappelijk bewuste doelgroepen (food, gezondheid, duurzaamheid) vinden hier hun plek, conform de Woonvisie Ede 2030. Het wonen op het WFC is daarmee nadrukkelijk gerelateerd aan de ontwikkeling van het food- en kenniscluster in de regio FoodValley.

Altijd op de hoogte blijven?